Abonnementsartikel

Fra teatersalens scene under årets svinekongres kiggede Danish Crown-direktør Kjeld Johannesen som så mange gange før i krystalkuglen.

Traditionen tro gav Danish Crown på svinekongressen de danske svineproducenter en opdatering af slagteriets forventninger til fremtiden.

Og som så mange gange tidligere, var det også i år administrerende direktør Kjeld Johannesen, som tegnede billedet af fremtiden.

Og traditionen tro ser han både positive og negative tendenser. Og han er ikke bange for at komme med et skud på afregningsprisen i det kommende år.

Han er helt på linje med VSP's markedsanalytiker Karsten Flemin, som forudser en afregningspris på 9,00 kroner i første kvartal 2016 og derefter 9,75 kroner i de efterfølgende to kvartaler. Men i modsætning til Karsten Flemin sætter Kjeld Johannesen tal på den forventede afregningspris i fjerde kvartal 2016.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Han forventer under en række forudsætninger, at afregningsprisen vil nærme sig 10 kroner.

- Og jeg tror på, at vi i Danmark vil se mulighed for samlet set at afregne højere end Tyskland, siger han.

Horsens er afskrevet

Disse spådomme bygger han på en række positive faktorer set med danske øjne. Blandt andet mener han, at Tyskland har sværere ved at håndter ruslandskrisen og finde alternative markeder.

- I 2016 er det mere end 10 år siden, vi bygede i Horsens, og da alle Danish Crowns anlæg afskrives over 10 år, vil vi se, at afskrivningerne falder svarende til 7 øre pr kg i 2016 og ind i 2017, sagde han.

Hans forbehold for dette tal er antallet af slagtninger, som han dog har en forventning om, at Danish Crown mere eller mindre kan fastholde i 2016 i modsætning til de seneste mange år.

- Falder slagtningerne yderligere i 2016, så bliver effekten mindre end 7 øre, sagde han.

EU-støtte

Kjeld Johannesen forventer også, at EU snart vedtager en støtteordning, som vil træde i kraft i begyndelsen af 2016 og dermed være med til at holde hånden under det fald i noteringen, som ellers er ventet i første kvartal 2016.

- Jeg har en tro på - og håb om - at det kommer efter, at jeg lige har været i Bruxelles, sagde han.

Og han tror at ordningen bliver mere kreativ og målrettet, end tidligere ordninger, sådan at effekten bliver positiv og vil stabilisere markedet.

Opblødning af embargo

Kjeld Johannesen vil heller ikke udelukke en opblødning af ruslandsembargoen i løbet af 2016.

- Jeg deler ikke det synspunkt, man ofte hører, at Rusland aldrig kommer tilbage.

- Jeg tror på en langsom opblødning i løbet af 2016. Det vil ikke give mulighed for den helt store tonnage, men dog for en række produkter.

- Jeg ser således en opadgående trend og vurderer derfor, at noteringen nærmer sig 10 kroner i sidste kvartal i 2016, sagde han.

Kjeld Johannesen konkluderer, at der fortsat er en klar tendens til at Danish Crown er konkurrencedygtig på europæisk plan.