Abonnementsartikel

Formand Henrik Mortensen, Landsforeninge Danske Svineproducenter, rettede endnu en gang en kraftig kritik mod de store danske andelsselskaber.

Andelsselskabernes henlæggelser til ufordelt egenkapital stod igen for skud, da der var årsmøde i Videncenter for Svineproduktion.

- De fire store andelsselskaber har et ambitionsniveau, der i vores øjne er helt ude af proportioner. At hvert af andelsselskaberne årligt i runde tal tillægger deres ufordelte egenkapital mellem 300 og 600 millioner kroner som selvfinansiering for udenlandske eventyr, finder vi uacceptabelt, sagde Henrik Mortensen, formand for Danske Svineproducenter i sit indlæg på årsmødet.

Han mener dog ikke, at slagteriet er skyld i alle ulyksaligheder.

- Men der har i de sidste 10 år manglet mellem 50 øre og en krone i konkurrencekraft i afregning for at det har været attraktivt at producere slagtesvin. Oveni har omkostningsniveau og rammevilkår skabt en situation, som får os til at minde om en overvægtig maratonløber, sagde han.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- I enkelte år ses undtagelser, men samlet levering fra primærproducenterne til såkaldt ufrivillige investeringer er let 1,5 til 2,0 milliarder kroner årligt gennem disse fire selskaber. Vi får ikke et årligt afkast, der synliggør disse ufrivillige hensættelser. Nej vi får til gengæld at vide, at havde vi ikke gjort disse investeringer, havde vi fået dårligere afregninger eller pris for vore produkter. Altså er resultatet af vores investering nu afleveret i redegørelsen i andelsselskaberne årsregnskaber. Det er i al sin enkelthed den økonomiske beskrivelse af biksemad, sagde Henrik Mortensen.