Abonnementsartikel

Landbrug & Fødevarer glæder sig over, at en forsøgsordning nu gør det tilladt at køre med bæltekøretøjer på statslige veje.

Transport- og Bygningsministeriet har netop iværksat en forsøgsordning om kørsel med forhøjede vægte for bæltekøretøjer på statens vejnet.

Fra Landbrug & Fødevarer lyder der ros til transportministeren for at give landbrugsmaskiner med gummibælter adgang til statsvejene på forsøgsbasis.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er en af de sager, Landbrug & Fødevarer har arbejdet for længe, nemlig at det skal være muligt at køre på vejene med tunge landbrugskøretøjer på gummibælter.

Derfor er Landbrug & Fødevarers erhvervspolitiske chef Jannik Bay glad for, at transportminister Hans Christian Schmidt i dag har meddelt, at han vil åbne for en forsøgsordning, der gør det muligt for blandt andet mejetærskere på bælter at køre på statsvejene fra 1. oktober til 1. december.

- Vi arbejder for, at lovgivningen bliver opdateret, så den kommer på højde med den teknologiske udvikling. Alternativet til, at bæltekøretøjerne kører på vejene er ofte, at de skal op på en blokvogn. Det er vores vurdering, at trykket på vejen så bliver endnu større. At bæltekøretøjerne færdes selv vil i vores optik både skåne vejene og spare landmænd tid og ressourcer, siger Jannik Bay, der tilføjer, at Landbrug & Fødevarer arbejder for, at ordningen gøre permanent.

Forsøgsordningen omfatter kun statsvejnettet, men Trafik- og Byggestyrelsen vil kunne tillade kørsel på det kommunale vejnet. Det kræver dog, at den enkelte kommune selv tilslutter sig ordningen.

- Vi håber, at så mange kommuner som muligt vil tilslutte sig ministerens initiativ. Det vil lette hverdagen for både landmænd, maskinstationer og andre virksomheder med tilknytning til landbrugserhvervet. I mange kommuner er fødevareklyngen vigtig for beskæftigelsen og den lokale udvikling. I takt med, at landbruget har udviklet sig, er maskinerne blevet større og større, og de skal stadig flyttes mellem markerne og til og fra maskinstationer og så videre, siger Jannik Bay.