Abonnementsartikel

Foreningen Smag på Landskabet, der arbejder på en national mærkningsordning for naturkød, har besluttet, at kødet fremover skal være økologisk.

Bestyrelsen for Smag på Landskabet har længe ledt efter en katalysator, som kan få gang i afsætningen af kød fra dyr, der har plejet den danske natur, til en pris, som kan skabe økonomi i naturpleje. Den katalysator er blevet økologi.

- Vi er sikre på, at økologien er den løftestang vi mangler, for at naturplejen i Danmark kan få løst de udfordringer, der i øjeblikket spænder ben for succes med naturpleje. Ikke mindst den udfordring, der hedder at få nok for sit kød til, at naturpleje kan betale sig, siger Ole Sørensen, bestyrelsesmedlem i Smag på Landskabet.

Foreningen arbejder på at etablere en national mærkningsordning for naturkød under navnet ?Det´ Naturkød?, som gør det lettere for forbrugeren at identificere kød og kødprodukter, som stammer fra dyr, der har afgræsset naturarealer.

Krav til kødet

Dyr skal hovedsagelig have afgræsset naturarealer. Kødet skal krogmodnes minimum to uger for kalve og tre uger for kvier, stude og køer. Intet stivelsesfoder (korn og majs)

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Det nye er kravet om økologisk autorisation.

- Kravet skal forstås på den måde, at alle medlemmer, der ikke allerede er økologer, kan få hjælp til omlægning (omlægningstjek). Ligeledes vil bestyrelsen for Smag på Landskabet arbejde benhårdt for at fjerne eventuelle barrierer, der modarbejder hinanden i økologi og naturpleje, siger Ole Sørensen.

Bestyrelsen gør dog opmærksom på, at det ikke er et krav, at man skal være økolog for at være medlem af foreningen, kun for at kunne levere under mærket "Det Naturkød"

- Vi arbejder jo for bedre rammevilkår for alle naturplejere, hvor Smag på Landskabet allerede har sat sit tydelige aftryk i forhold til de forbedrede rammevilkår, der er gældende for 2015, forklarer Ole Sørensen.

Græssende køer skal redde planter og skabe arbejdspladser

Når kvæg går og græsser på danske enge og overdrev, plejer de naturen på den mest hensigtsmæssige måde, og beskytter de værdifulde arealer mod at gro til. Og det er en stor fordel, eftersom netop naturarealer, der gror til, er en stor trussel mod den biologiske mangfoldighed i Danmark. Desværre er det svært for landmanden at få økonomi i at have dyrene gående på de udyrkede naturarealer.

Derfor har foreningen Smag på landskabet som målsætning at udvikle naturpleje til en professionel, rentabel erhvervsgren for landmanden - på linje med for eksempel mælkeproduktion. Det skal ske ved at løse udfordringerne i hele kæden fra håndtering af praktiske problemer med køernes pleje af naturarealerne til produktudvikling af kødet og afsætningen af det.

I 2015 bliver der givet tilskud til 28.400 hektar naturarealer og 6.600 hektar opnår ikke tilskud. Der er dog et langt større areal, der ikke bliver plejet, formentligt i omegnen af 300.000 hektar. Der er derudover et ikke ubetydeligt areal, der ville være langt bedre økonomi i at udlægge med vedvarende græs til afgræsning, hvis udfordringerne med afsætningen løses.