Abonnementsartikel

Landbrug & Fødevarers formand, Martin Merrild, blev helt som ventet valgt som præsident for de europæiske landmænd.

Dansk landbrugs førstemand, Martin Merrild, er valgt til posten som præsident for den store fælleseuropæiske landbrugsorganisation COPA, der repræsenterer 23 millioner europæiske landmænd og deres familier. Valget fandt sted torsdag aftenen i Bruxelles.

Det sker knap tre år efter, at han indtog formandsposten for de danske landmænd i Landbrug & Fødevarer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Jeg er glad for, at de fremmødte tænkte på Danmark. Jeg tror ikke, det er tilfældigt. I Landbrug & Fødevarer har vi altid været opmærksomme på den store betydning, EU har, og derfor har vi også længe haft kontor i Bruxelles, siger Martin Merrild.

Han tilføjer, at EU-landbrugspolitikken fylder meget ude i de enkelte medlemslande.

Tidligere påvirkning

- I det daglige politiske arbejde kan man godt glemme, hvor vigtig EU er. Danske politikere er ofte først opmærksomme på emnerne, når toget er ved at være kørt. Vi har også selv haft en tendens til at se mod Christiansborg, når vi søger politisk indflydelse, også selvom mange beslutninger allerede er truffet i Bruxelles, inden de danske politikere bliver involveret. Med en nøglepost i Bruxelles vil vi komme tættere på, hvor beslutningerne træffes og påvirke dem tidligere, siger Martin Merrild.

Han understreger, at det er afgørende, at de europæiske landmænd står sammen, hvis de vil have indflydelse på den EU-landbrugspolitik, som berører alle europæiske landmænd.

- Derfor vil jeg i høj grad arbejde for, der er sammenhold inden for organisationen, siger Martin Merrild.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kender EU-systemet

Som formand for Landbrug & Fødevarer er han vant til at gebærde sig i EU-systemet i Bruxelles. Det politiske arbejde på Landbrug og Fødevarers kontor ved Europa-Parlamentet sker ofte i samarbejde med kollegaerne i COPA.

Selvom der vil blive lidt flere møder i Bruxelles, vil Martin Merrild holde fokus på arbejdet for den danske fødevareklynge.

- Jeg er valgt som formand for de danske landmænd, og her vil mit hovedfokus også ligge fremover. Jeg mener kun, at den danske fødevareklynge vil få gavn af, at vi som organisation nu kommer tæt på, hvor beslutningerne træffes i Bruxelles, siger Martin Merrild.

Afbureaukratisering

En af de sager, Martin Merrild vil arbejde for som nyvalgt COPA-præsident, er afbureaukratisering og forenkling af EU's regelsæt.

- Det er en sag, som også EU's landbrugskommissær Phil Hogan prioriterer højt, så her håber jeg, vi i fællesskab kan arbejde for at få ryddet op i regeljunglen. Det er der i den grad brug for, siger Martin Merrild.