Abonnementsartikel

Dansk virksomhed vil lave ny standard for størrelsen af træflis.

Hvad gør man en sen tirsdag aften i vinterhalvåret når kulden presser sig på, og familien brokker sig, fordi kulden igen har fået overtaget i den ellers varme stue. Fyringsanlægget er gået i stå, og det er flisstykker i overstørrelse, der har forårsaget driftsstoppet.

Det brogede flismarked

På flismarkedet findes der kun begrænsede standarder for flisens størrelse og kvalitet, og de gælder kun for den relativt grove flis (kendt som G30, G50, G100).

Artiklen fortsætter efter annoncen

For flis mindre end 85 milimeter i længden og 30 kvadratmilimeter i tværsnit, er der ingen brugbare standarder, hvilket betyder at man som kunde er på herrens mark, når man skal købe flis til sit pille- eller stokerfyr.

Gennem den sidste årrække er både pille- og stokerfyr blevet mere og mere populære alternativer til de mere konventionelle opvarmningsmuligheder. Med populariteten er priserne på træpiller steget, samtidig med at man ofte ikke ved præcis hvad man køber. Træflis er et billigere og ofte renere alternativ til træpillerne, men manglen på en passende standard, gør det meget svært som forbruger at definere hvilken flis man har brug for og skal have leveret til netop det fyr, man har installeret. Som oftest er der problemer med at stikkere og klumper i flisen vil blokere fyrets funktion, med driftsstop og stor gene til følge.

Den gode fliskvalitet

PC Stål har i mange år produceret pilleflishuggere med patenteret 360 graders sold, hvilket giver flis i høj kvalitet til mange anvendelsesområder, og uden de generende stikkere og klumper, hvilket gør den specielt velegnet til netop stoker- og pillefyr. Ofte kaldes dette fine produkt for pilleflis, og udtrykket anvendes i dag om et bredt udsnit af flisstørrelser. Markedet er derfor meget broget, og som en hjælp for forbrugeren indfører PC Stål nu nye standarder for flis.

- En PC pilleflishugger producerer PC-Flis. Dette navn har vi oprettet og de forskellige PC-Flis-kvaliteter betegnes som udgangspunkt med sold og knivtype, sådan at man som kunde kan se, præcis hvilket produkt man får, lyder det fra PC Stål.

Det vil eksempelvis sige, at PC-Flis 30/13, er flis produceret på en PC pilleflishugger med 30 milimeter sold og 13 milimeter knivhøjde. Ved at bruge denne betegnelse er man som kunde garanteret, at de største stykker træ i flisen ikke overstiger den størrelse, der er begrænset af hullerne i soldet. Hvis man ønsker yderligere informationer om flisen, kan en producent, når han har produceret et parti flis, yderligere tilføje vandprocent og vægtfylde til PC-Flis-betegnelsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Test hos fyrfabrikanter

Producenter af flis- og pillefyr tester i øjeblikket PC-Flisen og beskriver, hvilke typer der kan anvendes i de forskellige anlæg. Mange fyr kan anvende PC-Flis i en given størrelse uden der kræves ændringer, mens andre skal have lavet små justeringer. Med tiden vil PC Stål ApS opbygge en hjemmeside med en oversigt over hvilke typer PC-Flis, der passer i hvilke fyr - Dels ud fra fyrfabrikanternes anvisninger, men også ud fra den feedback, som modtages fra kunderne. Her vil også findes tips til hvordan man udnytter PC-Flisen bedst muligt.

God økonomi

Med en markedspris for tørt PC-Flis på typisk 0,80-1,00 kroner pr. kilo, er der en god gevinst, ved at fyre med PC-Flis, men det er også en god forretning for dem, der producerer PC-Flis. Forsøg med bøgetræ viser, at man uden at gå til PC pilleflishuggerens kapacitetsgrænse, på en time kan fremstille flis i en mængde der svarer til 8.000 kroner. Man kan således hurtigt opnå en stor besparelse i forhold til træpillerne, lyder det fra PC Stål.