Abonnementsartikel

Nyt samarbejde med jobcenter skal hjælpe flygtninge i arbejde hos Danish Crown.

Danish Crown i Blans er klar til at åbne fabriksporten for en gruppe flygtninge, der via et praktikforløb forberedes til at komme i fast arbejde på slagteriet.

I første omgang tilbydes 16 flygtninge fra Sønderborg at følge kurset, som oprettes i samarbejde med Jobcenter Sønderborg.

I løbet af 26 uger bliver kursisterne klædt på til jobbet som slagteriarbejder både fagligt og sprogligt. Meningen er, at de skal lære dansk, så de kan begå sig på arbejdspladsen.

Gode erfaringer

- Vi vil gerne være med til at tage et socialt ansvar og give en gruppe mennesker mulighed for at forsørge sig selv. Hvis vi kan bidrage med en lille del til, at de bliver aktive borgere i samfundet, så gør vi gerne det, og det falder fint i tråd med, at vi siden december 2014 har haft kæmpe succes med at have hold for kontanthjælpsmodtagere og nydanskere, siger fabriksdirektør Ole Carlsen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Af de 86, der har været igennem kurserne, har vi i dag fastansat de 41, og de er gode, dygtige medarbejdere. Så de kurser fortsætter vi selvfølgelig med sideløbende med praktikforløbet for flygtninge, siger han.

Også Jobcenter Sønderborg ser frem til, at flygtninge via praktikopholdet på en virksomhed kan finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

Skal lære dansk

- Som jobcenter har vi to kerneopgaver, nemlig at få ledige i arbejde, og at virksomhederne har den rigtige arbejdskraft. Parløbet med Danish Crown løfter begge formål, siger virksomhedskonsulent på Jobcenter Sønderborg Kirsten Pauly, der er tovholder på projektet.

Hun ser en stor fordel i, at kurset er så arbejdsnært. Kurset foregår på slagteriet, og kursisterne skal møde ind klokken syv om morgenen, ligesom deres kommende kolleger gør.

Det vil også være på slagteriet, at de har danskundervisning, ligesom de her undervises i hygiejne-regler, sikkerhed og arbejdsmarkedsforhold samt lærer at skære med kniv.

Efterhånden som kursisterne tilegner sig færdigheder nok, og der bliver behov for dem i produktionen, er tanken, at de bliver plukket ud og lært op via sidemands-oplæring.

Praktikforløbet er kommet i stand oven på, at arbejdsmarkedsudvalget i Sønderborg Kommune var på besøg på slagteriet, og hvor fabriksdirektør Ole Carlsen tilbød at tage flygtninge i praktik.

Tager gerne flere

Hurtigt er planlægningen kommet så langt, at det er besluttet at invitere 32 flygtninge til introduktions-møde og rundvisning på slagteriet den 8. oktober. Halvdelen af dem kan så begynde på kurset den 26. oktober.

Kravene til kursisterne er, at de skal have en god fysik, og at de skal være arbejdsmarkedsparate.

Ifølge Kirsten Pauly vil der være tale om arabisktalende flygtninge, som har opholdstilladelse i Danmark og har egen bolig. På kurset vil der være tilknyttet en tolk.

- Målet er, at vi ansætter dem, hvis de bliver dygtige nok. Og efterhånden som det sker, tager vi gerne flere ind, siger fabriksdirektør Ole Carlsen.