Abonnementsartikel

NaturErhvervstyrelsen sender i dag en ændringsbekendtgørelse i offentlig høring, så der fremover vil være færre krav til udbringningsmetoder for husdyrgødning og en generel dispensationsmulighed fra kravet om gyllealarmer.

NaturErhvervstyrelsen sender i dag en ændringsbekendtgørelse om krydsoverensstemmelse i offentlig høring. Ændringen medfører blandt andet, at en række krav til udbringningsmetoder for husdyrgødning ikke længere giver træk i landbrugsstøtten.

Derudover indeholder ændringsbekendtgørelsen en ændring i forhold til krydsoverensstemmelseskravet på gyllealarmer, da Miljøstyrelsen i den nye husdyrgødningsbekendtgørelse indfører en generel fritagelse fra kravet om gyllealarmer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ændringsbekendtgørelsen er i høring fra den 22. september 2015 til den 20. oktober 2015 og forventes at træde i kraft den 1. december 2015. Ændringen sendes i høring parallelt med, at Miljøstyrelsen sender en ny husdyrgødningsbekendtgørelse i høring.