Socialdemokraternes fødevareordfører Simon Kollerup advarer landmændene mod en for frankofil tilgang til konfrontationer med politikerne.

Det vil nok være en mild overdrivelse at påstå, at forholdet mellem landbruget og den tidligere regerings ministre var særligt positivt.

Det betyder dog ikke, at Socialdemokraternes fødevareordfører Simon Kollerup, er blind for landbrugets betydning for Danmark:

- Det er åbenlyst, at Danmark skal have et landbrug i årene fremover. Vi har historisk haft en stærk position på hele fødevareområdet, og landbruget udgør sammen med fødevareerhvervet og fiskeriet en meget stor del af den indtægt, vi trækker hjem til vores samfund. Derfor giver det sig selv, at vi skal have et landbrug, og gerne stærkere end i dag. Vi har taget en række gode tiltag med vækstpakker for fødevareerhvervet og finansieringsordninger til landbruget. Men vi kan komme videre ad det spor, og jeg har noteret mig, at der skal være nogle forhandlinger med regeringen, som vi fra Socialdemokratiets side vil gå konstruktivt ind i, siger Simon Kollerup til Maskinbladet.

Rollefordeling

Han siger videre, at når den tidligere regering stillede krav til landbruget, var det ikke for at drille dem:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Det handler om, at skal vi åbne de eksportmarkeder, der er vigtige for danske landmænd, skal vores fødevaresikkerhed være i top, og vi skal stille de rigtige krav til miljøet. Det er vigtigt både for eksporten og selvfølgelig også for nogle politiske interesser. Rollefordelingen er den, at landmændene via deres organisationer presser på for at kravene lempes, mens vi som politikere skal finde den rigtige balance, hvor vi både gør det smidigt at være landmand og samtidig har de overordnede hensyn til at levere miljø og natur videre til de kommende generationer, fortsætter Simon Kollerup.

Godt image - men

Han mener grundlæggende, at landbruget har et godt image i befolkningen, men siger også:

- Det er vigtigt, at landbruget har en selvransagelse i forhold til den måde, man deltager i de offentlige debatter. Jeg har været ked af den måde, Bæredygtigt Landbrug har prøvet at gøre landmændene frankofile og meget aktivistiske i negativ retning. Eksempelvis når man pløjer randzoner op, bidrager det til et dårligere image for landbruget samlet set. Hver enkelt landmand må gøre op med sig selv, hvilken stil man håber at nå flest resultater med. Jeg vil appellere til en saglig og rolig tilgang. Det kommer man længst med, siger Socialdemokratiets fødevareordfører.