Abonnementsartikel

Ny indkomstprognose for landbruget viser behovet for øjeblikkelig handling fra politisk side.

En ny indkomstprognose viser ifølge formanden for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild, at den gennemsnitlige indkomst på et heltidslandbrug ender på et nul i både 2015 og 2016, og han understreger, at den dystre prognose viser behovet for politisk handling:

- Det, der skal til, er, at man først og fremmest på EU-plan iværksætter handlinger, der kan bidrage til at reducere overudbuddet af fødevarer. Her tænker jeg specielt på mælk. Politikerne kan ikke bare vedtage, at priserne skal stige, men de kan vedstå sig deres ansvar for krisen med handelssanktioner i Rusland, der jo er skabt på baggrund af restriktioner fra EU. Det har man ikke villet, selv om vi i over et år har påpeget politikernes medansvar, og det bliver mere og mere presserende for hver dag, der går. Indtil videre må vi konstatere, at Kommissionens forslag er utilstrækkelige, siger Martin Merrild til Maskinbladet.

Ikke kvotestoppet

Han afviser, at det er fjernelsen af mælkekvoterne, som Danmark har støttet, der bærer ansvaret for problemerne:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Det er ikke kvotestoppet, der har ført til den nuværende situation. Det er et overbud, der ikke er skabt af de europæiske landmænd, men et kraftigt fald i efterspørgslen. Man snyder sig selv, hvis man regner med, at vi pludselig får samme afsætning til Rusland som før boykotten. De bruger situationen til at fremme deres egen produktion. Vores klare forventning er dog en fortsat stigning i efterspørgslen efter fødevarer, men vi oplever nu nogle skvulp med et stigende udbud på verdensplan, samtidig med en boykot fra Rusland og et fald i efterspørgslen i Kina, fortsætter formanden for Landbrug og Fødevarer.

To ønsker

Han har to ønsker til politikerne - til EU og Folketinget:

- Den ene er, at EU foretager sig noget, der stabiliserer markedet. Det andet er, at den danske regering igangsætter initiativer, som her og nu kan give en likviditetslettelse ved eksempelvis at suspendere nogle af vores skatter og afgifter. Og langsigtet skal 16-punktsplanen, som man gik til valg på, hurtigst muligt gennemføres, så vi kan fastholde troen på, at det kan lade sig gøre at drive landbrug i Danmark. Danske landmænd kæmper med den ene hånd på ryggen i forhold til vores europæiske konkurrenter, og det skal der gøres op med. Det er især dansk overimplementering af miljøregler, der forringer den danske konkurrenceevne i urimelig grad. Krisen i dansk landbrug er hele Danmarks krise, siger Martin Merrild.

Fakta

Prognosen viser, at svineproducenterne står til underskud på godt 300.000 kroner i 2015 og et mindre, positivt resultat på cirka 75.000 kroner i 2016. Mælkeproducenterne ligger i begge år med et gennemsnitligt underskud i niveauet 100.000-200.000 kroner.