Byggeriet af Nordjyllands største biogasanlæg - en investering på mere end 100 millioner kroner - er i fuld gang. På en tidligere majsmark i Vrå er fundamentet til GrønGas Vrå allerede lagt.

Nordjyllands største biogasanlæg er i øjeblikket under opførsel, og fra sommeren 2016 skal anlægget omdanne nordjysk gylle til grøn energi, der i form af ni millioner kubikmeter opgraderet biogas vil flyde i det danske naturgasnet. Det svarer til forbruget i cirka 6.500 boliger, 250 busser eller 4.300 biler.

Bag GrønGas Vrå står de to partnere energiselskabet E.ON Danmark og landmand, Jens Peter Lunden. Partnerne har allerede erfaring fra det fælles naboanlæg, Grøn Gas Hjørring, etableret af Lunden i 2001. Et partnerskab, der har vist sig værdifuldt i kombinationen af den lokal forankring og E.ONs international erfaring. Lokale landmænd får desuden mulighed for at forsyne anlægget med gylle fra kvæg- og svinebesætninger.

Det nye biogasanlæg i Vrå vil bidrage væsentligt til at nå det politiske mål om at anvende halvdelen af Danmarks husdyrgødning til energiformål i 2020. Etableringen af biogasanlæg går nu så stærkt, at Energistyrelsen forventer en tredobling indenfor de næste fem år.

- I takt med at vi udfaser fossile brændsler, vil alternative energikilder spille en endnu større rolle, og her har biogas flere klare fordele. Biogas mindsker ikke blot landbrugets klima- og miljøbelastning, men i det omfang biogassen fortrænger fossile brændsler, bliver det faktisk til en dobbelt CO2-gevinst, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) og understreger vigtigheden af en god lokal forankring.

Fiskerester og gylle

Ved at afgasse restprodukter som gylle, halm og fiskeaffald undgås betydelige mængder af udslip fra lattergas og metan fra gyllen og udvaskning af kvælstof til vandmiljøet. Det skaber på mange måder en win-win-win situation for både klimaet, miljøet og de lokale landmænd.

- Vi har enestående forudsætninger for biogasproduktion her i området, hvor de mange store svine- og kvægbrug kan forsyne anlægget med gylle. Samtidig vil anlægget aftage andre affaldsprodukter, og på den måde løser vi en lang række lokale og regionale affaldsproblemer, mens vi samtidigt udnytter energien i affaldet, siger Jens Peter Lunden, der har drevet GrønGas Hjørring med succes siden 2001.

E.ON er ligeledes en erfaren biogasproducent i både ind- og udland, hvor især Tyskland og Sverige er to store biogasmarkeder. E.ON opfører sammen med SBI A/S i øjeblikket også Danmarks største biogasanlæg i Sydjylland, Sønderjysk Biogas. Når GrønGas Vrå og Sønderjysk Biogas står klar sommeren 2016 producerer E.ON knapt 20 procent af Danmarks samlede biometan-produktion.

- Hos E.ON er det et bevidst valg at lede ved eksemplets magt, og vi investerer massivt i grønne teknologier mange steder i verden. Vi har mange års international erfaring med at bygge og drive store biogasanlæg, og skal den grønne omstilling lykkes, så er det bydende nødvendigt, at det bliver gjort professionelt, siger Tore Harritshøj, adm. direktør i E.ON Danmark og understreger, at det nye biogasanlæg både vil kobles op på naturgasnettet og reducere Danmarks CO2-udslip med cirka 22.000 tons årligt.

Driften af biogasanlægget sikrer ti permanente lokale arbejdspladser, ligesom opførelsen af anlægget vil skabe et større antal midlertidige arbejdspladser. Anlægget giver også mulighed for nye industrisymbioser i Hjørring kommune, så som at udnytte anlæggets overskudsvarme til at forsyne den lokale varmeforsyning i Vrå med 25.000 MWh overskudsvarme.