Abonnementsartikel

Med udsigt til at EU's sukkerkvoter ophører fra 2017, er sukkerroernes konkurrenceevne til andre afgrøder helt afgørende for afgrødens fremtidige rentabilitet.

Nordic Sugar samarbejder med mange partnere om at fortsætte de seneste 20 års konstante udbyttestigning i sukkerroerne for derved at bidrage til, at sukkerroerne kan bevare sin stilling som en af de mest attraktive afgrøder i roedyrkningsområdet.

For 20 år siden - i 1994 - var gennemsnitsudbyttet målt i polsukker pr. hektar på 7,4 ton. I den seneste afsluttede kampagne 2014 var udbyttet på 14,2 ton polsukker pr. hektar. Det svarer til en fordobling af gennemsnitsudbyttet på cirka 20 år, se figur 1. Ikke mange andre afgrøder kan vise en tilsvarende udvikling.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I samme periode er der også sket en kraftig strukturudvikling, blandt andet drevet af lukningen af sukkerfabrikkerne i Assens og Gørlev. Antallet af dyrkere er ligeledes faldet fra 8500 til cirka 1200 i samme periode, mens den samlede sukkerproduktion er stort set uændret i perioden.

Drivkraften i udviklingen af udbyttet, skal ses i den enkelte dyrkers indsats, som den væsentligste baggrund for den konstante udbyttestigning.

I Agro, der udkommer i morgen fredag den 11. september kan du læse mere om, hvilke andre parametre, der spiller ind på udbyttet, om projektet 5T og, hvordan Nordic Sugar´s mål på 20 tons polsukker pr. hektar i 2020 kan opnås.

Har du abonnement på bladet, kan artiklen desuden allerede nu læses på agrologisk.dk ved at klikke her:

Brugernavnet er dit abonnementsnummer, og adgangskoden er dit postnummer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ikkeabonnenter kan også læse artiklen på hjemmesiden ved at købe adgang til den.

Der kan bestilles abonnement på www.agrologisk.dk eller telefon 76 20 79 70.