Per Christensen, Redet ved Hjallerup, driver 1.280 hektar intensiv planteavl med to store, veludstyrede Bargam-sprøjter.

Per Christensen har handlet maskiner med Brdr. Toft A/S i Sabro i over 25 år. Først var det kun traktorer, men da Brdr. Toft for snart 20 år siden fik importen af de italienske Bargam-sprøjter, som dengang hed Gambetti Barre, købte han en af de første sprøjter, der kom til landet. Siden er det blevet til en del Bargam-sprøjter leveret fra Sabro til bedriften ved Hjallerup.

Redet har i mange år haft to sprøjter, og de udskiftes typisk med fire-fem års interval. Dermed sikrer Per Christensen sig altid at have den nyeste teknologi, og typisk er sprøjterne ved hvert skifte også blevet større end den forrige og med mere udstyr.

Ifølge Per Christensen har Bargam-sprøjterne en god gensalgsværdi, hvilket er medvirkende til en god økonomi ved de relativt hyppige skifte.

Stort areal

Med et stort kartoffelareal sprøjtes der mange hektar, og hver sprøjte er årligt over 8.000-10.000 hektar. Per Christensen finder, at Bargam-sprøjternes enkle og solide konstruktion, giver god holdbarhed og lave vedligeholdelsesomkostninger.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Bedriftens næsten identiske Bargam Compact-sprøjter er med 6.200 liter tank og 36 meter trefold-bom. Den ældste er fra 2013 og er udstyret med GreenSeeker N-sensor-teknologi, og den nyeste, der er leveret i dette forår, er udstyret med spotsprøjteudstyr.

Begge sprøjter styres fra en Trimble FmX-terminal, som styrer både dosering, GPS sektionskontrol, autostyring og Norac bomhøjdeautomatikken.

Kapacitet og fleksibilitet

To så store sprøjter giver god kapacitet, og netop to sprøjter frem for én stor giver fleksibilitet og forenkler rengøringen, da der ikke er behov for så hyppige kemikalieskifte.

Sprøjtestrategien i kartoflerne er som udgangspunkt én skimmelsprøjtning om ugen. Doseringen fastsættes ud fra skimmelprognosen udsendt på LandbrugsInfo. Redet er vært for flere forsøgsparceller blandt andet med registreringsudstyr, så prognoserne er meget pålidelige med lokale data.

På Redet sprøjtes der ikke i weekenderne, hvis det overhovedet kan undgås. Medarbejderne arbejder hårdt og i mange timer både om foråret i forbindelse med såning og kartoffellægning og igen i den lange høstperiode, som på Redet strækker sig fra sidst i juli og indtil november. Så som udgangspunkt skal medarbejderne have mulighed for at holde weekend midt på sommeren.

GPS aflaster

Redet har anvendt autostyring på RTK-niveau i snart 10 år og GPS sektionskontrol siden 2013. Driftsleder på Redet, Niels Brocks har erfaret, at GPS-teknologien aflaster chaufførerne og sikrer optimal udnyttelse af arbejdsbredden, idet overlap fjernes. Første gang, man kører med en 36 meter sprøjte med GPS sektionskontrol, spekulerer man på, om "den nu ikke snart tænder" - GPS teknologien åbner meget mere præcist, end man selv ville gøre, hvis øjet skal vurdere, og det giver ifølge Brdr. Toft en besparelse i niveauet fire-seks procent.

Med autostyring ligger sprøjtesporerne nøjagtigt på sprøjtens fulde arbejdesbredde, hvilket giver en besparelse på et tilsvarende niveau.

N-sensorer

Niels Brock har endnu ikke fuldt implementeret N-sensor-teknologien på Redet, men ser nogle perspektiver ved at kunne omfordele plantebeskyttelse på marken afhængig af afgrødens tæthed og udvikling. Det kræver dog en stor indsats både at registrere og tolke resultaterne for at kunne omsætte dem til et brugbart grundlag for variabel dosering. Men der arbejdes på sagen, og Niels Brock er overbevist om, at der er mulighed for at optimere plantebeskyttelsen ved hjælp af sensorteknologien.

Længere er man nået med det spotsprøjtesystem, som er monteret på den nyeste sprøjte. Med spotsprøjten er der mulighed for at lave rand- og pletbehandlinger med en separat blanding i sprøjtens fronttank, samtidig med at marken får en generel behandling

At løse to sprøjteopgaver på én gang giver bedre rettidighed og store besparelser i tid og brændstof, da man ikke skal tilbage til samme mark flere gange.

Også mekanisk

Redet har de seneste fire år forsøgt sig med mekanisk ukrudtsbekæmpelse i kartoflerne ved hjælp af en rækkerenser. Til denne sæson er renseorganerne udskiftet fra stjernerensere til tallerkenrensere for at give en mere skånsom behandling, men det ser desværre ud til at gå ud over renseeffekten.

Kun et enkelt af de fire år har bekæmpelsen været fuldt tilfredsstillende, og i år gik det slet ikke på grund af det fugtige vejr. Per Christensen vurderer, at det under optimale forhold kan lade sig gøre at lave tilfredsstillende mekanisk ukrudtsbekæmpelse, men det er problematisk under ugunstige forhold. Og går det først galt, er omkostningen høj - ikke blot er omkostningen til den mekaniske rensning spildt, men den efterfølgende "oprydning" med plantebeskyttelsesmidler er dyrere og vanskeligere, end hvis man havde sat sprøjten ind fra starten. Per Christensen vurderer, at der er perspektiver i mekanisk ukrudtsbekæmpelse i kartofler, men det er meget følsomt for vejrforholdene, og helt at erstatte sprøjtning ligger umiddelbart ikke lige for.

Aktiviteter i Slovakiet

Per Christensen er medejer af 6.800 hektar i Slovakiet og er faktisk netop hjemkommet fra et besøg på bedriften dernede.

Majs og solsikker er store afgrøder på bedriften. Også på gården i Slovakiet er sprøjterne af mærket Bargam - fire trailersprøjter og en selvkørende. Den selvkørende Bargam Grimac har en frihøjde på 160 centimeter og anvendes overvejende i de høje majs og solsikker.

De to ældste trailersprøjter er fra 2007 og har efterhånden sprøjtet omkring 50.000 hektar. De to sprøjter blev købt med forholdsvis enkel opbygning og elektronik, men da sprøjtene har vist sig yderst driftssikre og enkle at betjene for sprøjteførerne, valgte Per Christensen at udstyre de tre senest indkøbte sprøjter (2014) med mere avanceret teknologi, blandt andet GPS-sektionskontrol.

At drive landbrug i Østeuropa er anderledes end i Danmark. Service og reservedele findes ikke lige rundt om hjørnet, så det er vigtigt med driftssikre maskiner og en enkel opbygning, som gårdens personale har mulighed for i vid udstrækning selv at servicere.

Alle fem Bargam sprøjter har ifølge Per Christensen vist sig yderst driftssikre og kører med meget lave vedligeholdelsesomkostninger.