Abonnementsartikel

Kvægbranchen er nu så langt med at bruge kønssorteret sæd og krydse kvægracer at antallet af aflivede jerseytyrekalve kan halveres inden for en overskuelig fremtid.

Det økologiske mejeri Naturmælk har netop meldt ud at de 32 mælkeproducenter der leverer til mejeriet i fremtiden ikke må aflive de jerseytyrekalve, som det ikke er økonomisk rentabelt at beholde.

I stedet for skal mælkeproducenterne bruge kønssorteret sæd, når de inseminerer køerne, så man reducerer antallet af tyrekalve og krydser malkekvæg med kødkvæg, så der opstår nye krydsninger som der er økonomi i at opdrætte og sælge videre.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Glæde hos formand

Det er metoder som Landbrug & Fødevarer allerede har arbejdet med i mange år med gode resultater, og det glæder Peder Philipp, formand for Landbrug & Fødevarer Kvæg, at de erfaringer kan bruges af Naturmælk.

- Vi arbejder i hele kvægbranchen målrettet for at reducere aflivninger af tyrekalve. Ingen landmænd bryder sig om at slå dyr ihjel efter fødslen, men i nogle tilfælde er det desværre nødvendigt, da landmændene simpelthen taber penge på at fede kalvene op og sælge kødet. Det er en problematik som vi arbejder på højtryk for at løse, siger han.

Fordoblet på tre år

Derfor har kvægbranchen i flere år udviklet på et koncept med kønssorteret sæd, hvor besætningens bedste hundyr bliver insemineret med sæd, der giver flest kviekalve. På den måde er det muligt at påvirke kvægproduktion, så der ikke bliver født ligeså mange tyrekalve.

Det har medført en stigning i brugen af kønssorteret sæd på cirka 50 procent siden 2012, viser tal fra Viking Genetics.

Nye kryds

Også metoden med at krydse malkekvæg med kødkvæg er kvægbranchen allerede langt med. Blandt andet har Danish Crown, Dansk Jersey og landbrugets videnscenter Seges igangsat et kødkoncept til restauranter, storkøkkener og supermarkeder. Gennem krydsning med kødkvæg er det målet at opnå en højere daglig tilvækst. Målet er at 10.000 krydsningskalve bliver fedet op og slagtet det første år, hvorefter detailhandlen skal afsætte kødet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Krydsningskalvene har bedre kødfylde end den rendyrkede jerseyrace. Derfor er der økonomi i at fede dem op og senere sælge kødet, forklarer Per Spleth, teamleder i Seges Kvæg.

Han vurderer at krydsningskalve og kønssorteret sæd kan halvere antallet af aflivninger.

- Kan vi få markedet til at aftage kødet fra krydsningskalvene og samtidig skrue endnu mere op for brugen af kønssorteret sæd, så kan vi indenfor en overskuelig fremtid reducere aflivningerne af tyrekalve med 50 procent, siger Per Spleth.

Okse- og kalvekødsbranchen investerer årligt omkring 25 mio. kr. i udviklingsprojekter med det mål at fastholde og udvikle den danske kalve- og oksekødsproduktion.