Abonnementsartikel

Landmændene i Holstebro Kommune får hurtigere svar, når de ønsker at udvide eller omlægge et husdyrbrug. Sidste år reducerede kommunen sagsbehandlingstiden på ansøgninger om miljøgodkendelse med tre-fire måneder.

Ifølge Miljøstyrelsens opgørelser var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for en miljøgodkendelse af husdyrbrug i Holstebro Kommune 9,2 måneder i 2013 og 5,8 måneder i 2014.

Ud fra kommunens egen opgørelse er sagsbehandlingstiden for husdyrsager i 2015 lige nu på 5,5 måneder.

Samarbejde

- Det er måske nærliggende at tro, at der i disse tider, hvor landbruget er trængt, kommer færre ansøgninger og dermed mindre arbejde i forvaltningen, men det er kun en lille del af forklaringen, siger Karsten Filsø, der er formand for Udvalget for Natur, Miljø og Klima i Holstebro Kommune.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Holstebro Kommune har nemlig ikke oplevet et væsentligt fald i antallet af ansøgninger og vurderer, at reduktionen i sagsbehandlingstiden hænger sammen med kommunens prioritering af området - og ikke mindst et rigtig godt samarbejde med den enkelte landmand og landbrugsorganisationerne.

- Jeg er glad for den effektive sagsbehandlingstid og det gode samarbejde med erhvervet. Det lægger vi stor vægt på som en forudsætning for vækst og fremgang, slutter Karsten Filsø.

I 2014 traf Holstebro Kommune 53 afgørelser i sager om miljøgodkendelse af husdyrbrug.

Kommunen skal behandle alle etableringer, udvidelser eller ændringer af husdyrbrug efter husdyrgødningsbekendtgørelsen eller husdyrbrugsloven afhængig af husdyrbrugets størrelse.