Abonnementsartikel

Mange mælkeproducenter har et tab på mælkekvoten. To konkrete sager for LMO-kunder viser, at det ved hjælp af en ny model er muligt at fremskynde skattefradraget, fortæller skatterådgiver.

Mange mælkeproducenter har et tab på mælkekvoten. Kvotesystemet er faldet bort, og værdien er derfor nul kroner. Tabet kan dog ikke uden videre trækkes fra ved indkomstopgørelsen.

- Det skyldes, at kvote købt efter 1. januar 2005 og betalingsrettigheder skattemæssigt hører sammen, fortæller chefkonsulent Anna Boel fra LMO.

Skat giver nu i to konkrete sager LMO-kunder grønt lys for en model, hvor tab på mælkekvote fremtvinges til skattefradrag.

- Vi har sammensat modellen, så bøvlet og prisen for at opnå fradraget nu fremfor senere er så fordelagtig som mulig, siger Anna Boel.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Modellen til fradrag er enkel og går ud på, at betalingsrettighederne sælges til enten et selskab eller en person, der er landbruger. Landmanden lejer herefter betalingsrettighederne af køberen. Alt foregår på markedsmæssige vilkår og til markedspriser.

- Alle vil dog ikke have fordel af at fremskynde skattefradraget. Et stort fradrag kan betyde, at skatteværdien af personfradrag mistes i et eller flere år. For nogle vil det kunne betale sig at spare op i virksomhedsordningen forud for udløsning af skattefradraget. Derfor vil det altid være relevant at lave en skattestrategi for fradraget, siger chefrådgiveren.

Hvis man ikke aktivt før noget for at fremtvinge fradraget nu og her, vil tabet komme til fradrag, når virksomheden sælges.