Har du søgt Økologisk Arealtilskud, skal du huske, at din bedrift enten skal være autoriseret til økologisk jordbrugsproduktion eller have søgt om autorisation senest tirsdag den 1. september 2015. Ellers kan du ikke få tilskud.

NaturErhvervstyrelsen mangler på nuværende tidspunkt ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion fra cirka 250 landmænd, der har søgt et tilsagn om Økologisk Arealtilskud.

Tilsagnsperioden begynder den 1. september 2015, og det er et krav, at bedriften enten er autoriseret til økologisk jordbrugsproduktion, eller der har søgt om autorisation senest denne dato.

Hvis du har søgt Økologisk Arealtilskud, men endnu ikke har søgt om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion, er det vigtigt, at du sender en ansøgning om autorisation hurtigst muligt.

Hvis NaturErhvervstyrelsen ikke har modtaget din ansøgning om autorisation senest den 1. september 2015, gives der afslag på din ansøgning til Økologisk Arealtilskud.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce