Abonnementsartikel

Det forventes, at Bornholms svineproduktion i de kommende år vil stige med 80.000 slagtesvin. Det har sat gang i byggeriet af svinestalde.

En tilskudsordning til byggeri af svinestalde har sat gang i byggelysten. Behovet for flere moderne svinestalde mærkes hos Give Elementer A/S, som leverer betonelementer til landbrug og industri.

En håndsrækning

Give Elementer A/S, der leverer præfabrikerede betonelementer til landbrug og industri, oplever en øget efterspørgsel på betonelementer til landbrug, særligt til de bornholmske svinestalde.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Virksomheden har leveret betonelementer til flere nye svinestalde på blandt andet Bornholm og arbejder aktuelt på en levering til en ny stor svinestald på solskinsøen - I alt 730 kvadratmeter vægelementer, 26 centimeter tykke sandwichelementer og 10 centimeter tykke skillevægge af en højde på 2,6 meter. Stigningen i salget af staldelementer kan skyldes, at det danske landbrug har fået en håndsrækning til staldbyggeri. Den forhenværende regering har afsat 850 millioner kroner til investering i nye, moderne staldanlæg i svine- og kvægsektoren. Pengene gives som tilskud, og aftalen skal medføre investeringer i staldanlæg for i alt 3,3 milliarder kroner. Give Elementer A/S mærker særligt byggeaktiviteten på Bornholm, hvor landmændene har kunnet søge ekstra tilskud:

- Vi har leveret en del betonelementer til staldbyggeri på Bornholm. Fælles for de mange nye stalde er, at de hæver standarden for øens svineproduktion, da de nye staldkoncepter lever op til de nyeste krav og lovgivningen inden for området, lyder det fra Give Elementer A/S. Moderniserede stalde giver ikke alene bornholmske svin bedre levevilkår men optimerer også arbejdsgangen for øens landmænd.

Opgang

Der produceres i dag cirka 450.000 slagtesvin om året på Bornholm. Det bornholmske landbrug bidrager med 1,235 milliarder kroner. Svineproduktionen alene tegner sig for 830 millioner kroner.

Det gør faktisk svineproduktion til en lige så vigtig indtægtskilde som øens turisme. Generelt er der vækst i produktionen af slagtersvin i Danmark. Hos Danish Crown har man genoprettet 110 stillinger, da man gennem en længere periode har oplevet en højere tilførsel af slagtesvin end ventet. Slagteriet har de seneste måneder haft omring 10.000 ekstra grise om ugen. Det er den høje tilførsel af slagtesvin, der har fået slagteriet til at genoprette de nedlagte stillinger. Danish Crown regner med at kunne slagte 45.000 svin om ugen. Mange års tilbagegang ser ud til at være vendt. Det giver en stigning af slagtninger men også en stigning af staldbyggeri.