Abonnementsartikel

Rusland vil være selvforsynende, og derfor vil den danske eksport til Rusland aldrig komme op på samme niveau som før Ruslandskrisen. Det siger den danske ambassadør i Moskva.

Eksporten af fødevarer til Rusland kommer ikke op på tidligere tiders niveau. Det gælder særligt svinekød, men der er andre eksportmuligheder til det russiske marked. Det var ifølge Landbrug & Fødevares hjemmeside budskabet fra den danske ambassadør i Moskva, Thomas Winkler, da han til et seminar om Rusland holdt oplæg hos Landbrug & Fødevarer:

Selvforsynende

Ifølge Thomas Winkler har russerne ambitionen om, at de vil være selvforsynende med svinekød. Derfor er russerne nu ved at igangsætte deres egen produktion, og ambassadøren tror derfor, at man inden for svinekød aldrig kommer tilbage til den store eksport, man havde før krisen:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Russerne føler helt inde i sjælen, at de er under belejring. Derfor taler de i militære retorikker og tænker netop i sådan noget som selvforsyning af fødevarer, der altså får stor betydning for den danske eksport.

Til gengæld har russerne lang vej igen med egen mælkeproduktion, og Thomas Winkler udelukker helt, at russerne vil forsøge at blive selvforsynende med oksekød.

Ond spiral

I Landbrug & Fødevarer er administrerende direktør Karen Hækkerup ikke i tvivl om, at Ruslandskrisen har ramt ned på det værst tænkelige tidspunkt:

- Det er ikke Ruslandskrisen, der alene er skyld i den sorte krise, landbruget er i lige nu. Men det har uden tvivl forstærket den hjemlige krise, og det har desværre også en selvforstærkende effekt, når vores landbrug bliver ramt af flere ting lige oven i hinanden, siger Karen Hækkerup.

Håb for eksport

Selvom Thomas Vinkler ikke mener, at den danske eksport af svinekød til Rusland vil blive genoprettet, så mener han, at der er lysere udsigter for kategorien "fedt og biprodukter". Disse produkter er nemlig ikke omfattet af embargoen, men derimod af et veterinært forbud, som følge af den afrikanske svinepest, som man fandt i Baltikum i begyndelsen af 2014, hvorefter man indførte et forbud mod svinekød fra hele EU. Derfor er der mulighed for at Danmark igen kan komme til at eksportere fedt og biprodukter fra svin. Disse produkter stod for hele 40 procent af den danske svineeksport før krisen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Karen Hækkerup håber, at der allerede på et møde den 7. september kan blive sat gang i en genåbning for dansk fedt og biprodukter til det russiske marked.

En øget russisk egenproduktion vil kunne betyde, at russerne får brug for at importere maskiner og knowhow til at udvide og udvikle deres produktion. Men det vejer ikke op for det eksporttab, som fødevareproduktionen har lidt, mener Karen Hækkerup.