Abonnementsartikel

Nitratplanerne blev aldrig sendt i offentlig høring, og de bør derfor være ugyldige. Sådan lyder det fra Bæredygtigt Landbrug og professor Peter Pagh.

Bæredygtigt Landbrug har bedt EU- og miljøprofessor Peter Pagh se nærmere på de danske nitratplaner.

Professoren peger nu på tre punkter, der er hans overbevisning, hver i sær bør gøre lovgivningen ugyldig, og at reglerne dermed ikke kan håndhæves.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det første punkt drejer sig om offentlig høring. Professor Peter Pagh henviser til Miljøvurderingslovens §8, stk. 1 og 3. og skriver følgende:

"Ifølge disse bestemmelser skal forslag til nitrathandlingsplan og miljøvurderingsrapport bekendtgøres offentligt, og landmændene (offentligheden) skal have otte uger til at kommentere herpå. Det er ikke sket. I stedet er alene udvalgte organisationer blevet hørt."

Udover den manglende offentlige høring, påpeger Peter Pagh også, at planen er udført på engelsk. Han skriver:

"Offentligheden har ikke haft mulighed for at kommentere, da forslag til nitrathandlingsplanen, "Danish Nitrate Action Plan", alene er udarbejdet på engelsk."

Sidst men ikke mindst påpeger professor Peter Pagh at tallene i planen er blevet ændret, uden at det fremgår af planen:

Artiklen fortsætter efter annoncen

"Det fremgår ikke af den strategiske miljøvurdering, at kriterierne for gødningskvoter i "Nitrate Action Plan" er ændret fra mindst ti procent under økonomisk optimum til cirka 15 procent under økonomisk optimum."

Disse tre faktorer får professor Peter Pagh til at konkludere følgende:

- Disse tre mangler ved miljøvurderingen er efter min opfattelse så alvorlige, at de må føre til, at nitrathandlingsplanen er ugyldig, skriver han.