Abonnementsartikel

Et nyt samarbejde mellem DLF-Trifolium og den strategiske forsknings- og innovationsplatform BioValue SPIR, som ledes af Københavns Universitet skal finde græssorter, der indeholder mest mulig protein til foder og fødevarer.

Danske DLF-Trifolium har indgået et samarbejde med den strategiske forsknings- og innovationsplatform BioValue SPIR, som er Danmarks største satsning på bioraffinering og ledes af Københavns Universitet. Samarbejdet skal finde de græssorter, der indeholder mest mulig protein til foder og fødevarer med henblik på at skabe et lokalt dyrket, bæredygtigt alternativ til det dyre sojaprotein som Danmark importerer 1,5 millioner tons af om året.

- Danmark og resten af verden har en udfordring med at skaffe protein nok til en voksende global befolkning, så mere protein fra grønne biomasser er en fordel for både dyr, mennesker, miljøet og vores samfundsøkonomi, siger professor på Københavns Universitet, Jan Kofod Schjørring.

Målrettet udvælgelse

Jan Kofod Schjørring skal stå for at koordinere, at forskere i BioValue-platformen analyserer græs og kløversorter fra DLF-Trifoliums store forældingsprogram med henblik på at finde ud af, hvilke græs- og kløversorter der kan opgraderes til foder og bioenergi. DLF-Trifolium kan derefter bruge den nye viden til at effektivisere deres forædlingsprocesser og skræddersy biomasse til bæredygtigt, proteinrigt kvægfoder.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Vi vil bruge den viden lige med det samme. Data fra BioValue kommer direkte ind i vores forædlingsproces, så vi mere målrettet kan udvælge planter med forbedret proteinindhold og foderkvalitet, og på sigt også målrettet til bioraffinering, siger seniorforsker hos DLF-Trifolium, Thomas Didion.

Professor Jan Kofod Schjørring ser det nye samarbejde som en unik mulighed for BioValue og Danmark generelt:

- Det er en markant styrkelse af vores partnerkreds, og med de kompetencer inden for forædling, som DLF-Trifolium bringer til bordet, kan vi arbejde målrettet efter at erstatte importeret protein med lokalt dyrket græs-protein.

Bedre indtjening

Aktiviteterne i projektet vil være et væsentligt input til udviklingen af danskproduceret protein fra grønne biomasser med henblik på at nedsætte importen af sojaprotein, der i dag anvendes i store mængder til foder. Importen af sojakage til Danmarks foderbrug er cirka 1,5 millioner ton/år.

Flere aktører får gavn af samarbejdet, hvis det lykkes at skabe mere proteinrigt græs. Kendskab til proteinkoncentration plus aminosyresammensætning i de forskellige foderfraktioner vil gøre mange landmænd i stand til at spare på det dyre, importerede sojaprotein og tjene mere på deres mælkeproduktion.

Desuden vil store virksomheder som for eksempel Arla, en anden samarbejdspartner hos BioValue, have stor gavn af øget proteinindhold i græs, da det kan være med til at skabe en mere bæredygtig mælkesektor.