Abonnementsartikel

NaturEhvervstyrelsen har lavet en top 10-liste over de krydsoverensstemmelseskrav, der oftest blev overtrådt i 2013 og 2014.

Som en hjælp til landmænd har NaturErhvervsstyrelsen samlet en lister over de KO-krav, der oftest er blevet overtrådst i 2013 og 2014. Styrelsen håber at listen kan hjælpe landmænd til at få et overblik over, hvilke krav det er en fordel at have fokus på, hvis man vil undgå træk i støtten.

Listen toppes af kravet om "Vedligeholdelse af plantedække på permanente græsarealer". Her er sket 570 overtrædelser i 2013 og 2014. Dette krav er dog udgået i 2015, og er derfor ikke længere et aktuelt fokusområder. Nummer to på listen er kravet om tilsyn af alle landbrugsdyr. Dette krav handle om, at landmanden skal beskytte sine landbrugsdyr, og blandt andet være særligt opmærksom på, at give dyr, der er syge eller kommet til skade, en passende behandling med det samme. I 2013 og 2014 er dette krav er blevet overtrådt i alt 296 gange.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Top 10

1: Vedligeholdelse af plantedække på permanente græsarealer - 570 overtrædelser

2: Alle landbrugsdyr, tilsyn - 296 overtrædelser

3: Ligevægten mellem virksomhedens kvælstofforbrug og -behov - 196 overtrædelser

4: Indberetning af kvæg og deres flytninger samt førelse af besætningsregister - 145 overtrædelser

5: Vedligeholdelse af plantedækket på græsarealer i omdrift - 145 overtrædelser

Artiklen fortsætter efter annoncen

6: Veterinære lægemidler - 126 overtrædelser

7: Opbevaring af fast husdyrgødning - 120 overtrædelser

8: Forvaltning af vand - 116 overtrædelser

9: Journaler til dyr og fødevarer - 97 overtrædelser

10: Grænser for tildeling af husdyrgødning (harmonireglerne) - 93 overtrædelser

Artiklen fortsætter efter annoncen

Læs mere om KO-kravene HER