Abonnementsartikel

Tilbagebetalingstiden på sanering af en svinebestætning er ofte er to år eller mindre, fremfører formanden for svineproduktionsudvalget i AgriNord.

Ulrik Krogsgaard, formand for svineproduktionsudvalget i Agri Nord, slår til lyd for, at den lave notering på svin udnyttes til sanering.

Han anbefaler ligefrem at starte en saneringsbølge inden for dansk svineproduktion, men selvom økonomien i saneringer ifølge Ulrik Krogsgaard er god, støder mange svineproducenter på modstand fra blandt andet banakerne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- På grund af den lave notering er der en del svineproducenter der har ønsket at sanere deres besætning. Men på grund af den svære situation, som landbruget er i, har mange fået nej fra deres finansielle samhandelspartnere. Det på trods af, at tilbagebetalingstiden på en sanering ofte er 2 år eller mindre.

Mange fordele

Der er ellers mange fordele ved en sanering i øjeblikket, fremhæver Ulrik Krogsgaard:

- det mistede dækningsbidrag er meget lille (hvis der er et)

- der vil blive trukket kød væk fra markedet (prisen vil stige)

- man er bedre rustet til fremtiden (en mere salgbar vare, øget effektivitet)

Artiklen fortsætter efter annoncen

- en reduktion af medicinforbruget (som er et samfundskrav)

- mulighed for at få opgraderet produktionsapparatet (når staldene er tomme)

- en sjovere hverdag (det er mere tilfredsstillende at passe sunde grise)

- Højere sundhedsstatus (giver højere effektivitet og dermed bruges der mindre foder pr. produceret enhed - og som bonus en reduceret miljøbelastning)

- Der kan sikkert nævnes mange flere

Artiklen fortsætter efter annoncen

Brug for støttekroner

Men for at dette kan realiseres, er der behov for hjælp, siger Ulrik Krogsgaard.

Han mener, at der bør findes penge i nogle af de mange puljer og ordninger, hvor man kan søge om tilskud til både det ene og det andet.

- De er ofte lavet med henblik på at opfylde krav, som samfundet stiller til erhvervet. Miljø, energibesparelser og så videre. Jeg synes tiden er inde til at lave en pulje, hvor man kan søge penge til saneringer, siger han.

Han er også åben for en eller anden form for garantistillelse over for finansverdenen i tilbagebetalingsperioden.

- Under alle omstændigheder vil der være en stor samfundsgevinst ved et sådant projekt. Vi vil fremadrettet blive mere konkurrencedygtige. Produktionen vil blive opretholdt, til gavn for eksport og arbejdspladser. Desuden er dette en gylden mulighed for regeringen for at opfylde et af valgløfterne; at støtte vækst og arbejdspladser i udkantsdanmark, siger han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ifølge Ulrik Krogsgaard skal ordningen optimalt set etableres på EU-plan - så er der flere besætninger, som saneres, og der fjernes mere kød fra markedet her og nu.