Emmelev A/S på Fyn er Danmarks eneste producent af anden generations rapsdiesel. Virksomheden leverer bæredygtig biodiesel baseret på affald til energiselskabet OK.

I tæt samarbejde med Højteknologifonden, Novozymes og Danmarks Tekniske Universitet har Emmelev A/S udviklet en bæredygtig anden generation biodiesel, som fremstilles af den rest, der opstår ved fremstilling af konventionel biodiesel fra raps. Den nye type biodiesel introduceres på OK's tankstationer.

Når vi tanker diesel på tankstationen indeholder brændstoffet syv procent biodiesel. Biodieselen tilsættes for at reducere brugen af fossile brændstoffer, og eksperter vurderer, at iblandingen af syv procent biodiesel reducerer CO2-udslippet i Danmark med cirka 200.000 ton om året.

- Råvaren har ingen alternativ anvendelse som menneskeføde eller dyrefoder, og derfor kan biodieselen klassificeres som 'dobbelttællende', eller det man før i tiden kaldte et anden generations brændstof. Biodieselen blandes i transportdieselen i Danmark for at reducere udledningen af CO2. Niras (rådgivende ingeniørfirma, red.) har regnet på det og er kommet frem til, at CO2-udledningen reduceres med mere end 70 procent, når man erstatter konventionel dieselolie med affaldsbaseret biodiesel, siger Morten Simonsen, der står for driften af Emmelev sammen med sin fætter, Erling Simonsen.

Men det er ikke helt ligegyldigt, hvilken slags biodiesel, den fossile diesel er blandet op med, mener Anne Holm, der er indkøbschef i det kundeejede energiselskab OK.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Fuld udnyttelse og kort transport

- I det omfang, det er muligt, anvender vi affaldsbaseret biodiesel til iblanding. Og dieselen fra Emmelev Mølle er fremstillet af den rest, der bliver til overs ved fremstilling af konventionel biodiesel fra raps. Den falder altså ind under den kategori, som man også kalder anden generations biodiesel, siger Anne Holm fra OK.

- Både miljømæssigt og ud fra et vugge-til-grav-perspektiv er det en fordel at bruge biodiesel, som udnytter den sidste produktionsrest, og som ikke har en alternativ anvendelse som menneskeføde eller dyrefoder. Ligesom det logistikmæssigt er en fordel, at vi kan få biodieselen hos en lokal dansk producent, siger indkøbschefen.

Animalsk biodiesel om sommeren

Selv om OK nu introducerer en ny type biodiesel, er princippet om bæredygtig diesel fra lokale producenter ikke nyt. Siden 2011 har OK i sommermånederne blandet sin transportdiesel med en anden generations biodiesel fremstillet af animalsk affald, leveret af Daka Biodiesel i Løsning.

- Affaldsbaserede brændstoffer er fremstillet af restprodukter, og derfor er der naturligvis kun en vis begrænset mængde til rådighed på markedet. Biodieselen fra Emmelev er et rigtigt godt supplement til den animalske, specielt i vinterhalvåret. Om vinteren har vi hidtil måttet lægge vores anden generations biodiesel på hylden til fordel for et første generationsprodukt, siger Anne Holm, og fortsætter: - Rapsdieselen tåler lavere kuldegrader end den animalske diesel, og nu har vi derfor mulighed for at anvende dansk anden generations biodiesel også om vinteren.

Banebrydende enzymproces

Den nye bæredygtige biodiesel fremstilles af den rest, der bliver til overs ved fremstilling af konventionel biodiesel fra raps.

- Den rest består af glycerin, fedtsyrer og diverse vegetabilske olierester i en kemisk sammensætning, som vi tidligerebare måtte kassere, fortæller Morten Simonsen.

I projektsamarbejdet med Novozymes, DTU og Højteknologifonden lykkedes det at finde frem til en enzymdreven proces, der gør det muligt at fremstille biodiesel af denne rest, og man får derved et brændstof, som er 100 procent baseret på affald. Tidligere måtte denne rest kasseres, men ved anvendelse af den enzymatiske proces kan denne nu anvendes til fremstilling af en ren affaldsbaseret biodiesel.