Abonnementsartikel

NaturErhvervstyrelsen er begyndt at kontrollere markerne fra afstand - faktisk helt ude fra rummet.

Det kan godt være, at du fremover skal kigge op og smile og vinke, når du går en tur i marken. NaturErhvervstyrelsen er nemlig begyndt at benytte sig af satellitbilleder for at kontrollere det nye grønne krav om flere afgrøder på bedrifter over ti hektar.

Kontrollen, som blev afviklet i juni og juli, foregik først ved, at alle bedrifter blev kontrolleret ved hjælp af satellitbilleder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De mange bedrifter, hvor billederne viste, at kravet om flere afgrødekategorier var overholdt, blev derefter godkendt uden yderligere kontrol.

Hvis NaturErhvervstyrelsen var i tvivl om, hvilken afgrøde der var på en mark, kørte kontrollørerne forbi marken på en offentlig vej, så de kunne gennemføre kontrollen derfra.

På den måde undgik de at gå ind på marken og dermed at ulejlige landmanden. Det betød, at 402 landmænd undgik at få et egentlig kontrolbesøg.

Hvis kontrollørerne ikke kunne bestemme afgrøden via satellitbilleder og kontrol fra vejen, blev der gennemført et egentligt kontrolbesøg, hvor kontrollørerne gik ind på marken for at afgøre, hvilken afgrøde der var. I de tilfælde blev landmanden kontaktet først.

De fleste har nok

En foreløbig opgørelse viser, at cirka hver fjerde af de kontrollerede bedrifter har ændret på afgrøderne i forhold til, hvad der var anmeldt i fællesskemaet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

En del af disse bedrifter overholder dog fortsat kravet om flere afgrødekategorier. I de tilfælde, hvor kontrollen har vist, at afgrøden er ændret, har landmanden fået et brev om det.