Abonnementsartikel

Der er for tiden meget fokus på mælkeprisen og på mælkeproducentens økonomi. Sønderjysk Landboforening mener, at skal mælkeproducenterne producere til verdensmarkedspris, er der brug for konkurrencedygtige omkostninger på verdensmarkedsniveau.

Mælkeproducenterne i Danmark har det økonomisk svært. De skal producere mælk til verdensmarkedspriser, som svinger op og ned afhængig af markedsmekanismer, politik, ufred i verden og så videre.

I øjeblikket er prisen lav som følge af Ruslands boykot og Kinas manglende import. Priserne var i gennemsnit cirka 2,85 kroner pr. kg. EKM i 2014-2015, og i øjeblikket er den cirka 2,13 kroner for mælk med samme indhold af fedt og protein. Det betyder, at gennemsnits-mælkeproducenten mangler cirka 1,3 millioner kroner i mælkeindtægter i forhold til 2013-14, det skriver Sønderjysk Landboforening.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Budgetter

Sønderjysk Landboforenings driftsøkonom Christian Raun betegner resultatet i de to foregående år som nogenlunde i balance.

- Vi var klar over at mælkeprisen ville falde. Det positive er, at mælkeproducenterne har reageret dygtigt ved at skabe en ydelsesstigning, og vi har taget højde for en del af prisfaldet i budgetterne. Det har medført at budgetterne i første halvår 2015 følges. Men det skal dog understreges, at budgetterne slet ikke var tilfredsstillende, idet mange mælkeproducenter måtte i pengeinstituttet og låne ekstra likviditet til driften. En lavere mælkepris end budgetteret plus det faktum, at vi kan imødese en reduceret avl af majs til vinterfoder, øger behovet for likviditet yderligere. Det er en ny udfordring, siger Christian Raun.

Danske rammevilkår

- Vi mener, at Danmark har et grundliggende problem, siger formanden for Sønderjysk Landboforening, Christian Lund og formanden for foreningens Regnskabsudvalg, Christian Ravn.

De danske omkostninger, herunder dem der er affødt af de danske rammevilkår, er alt for høje til verdensmarkedet. Det har de været gennem mange år, men tidligere var det ikke et problem at få finansieret de mange samfundsbetingede omkostninger. Det var altid muligt at få lånefinansieret omkostningerne med udgangspunkt i de stigende ejendomspriser, lyder det fra Sønderjysk Landboforening.

Vi kan konkurrere på dygtighed

- Danske mælkeproducenter er blandt verdens mest effektive vedrørende mælkeydelse, foderudnyttelse og klimavenlighed.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Vi er blandt de 10 procent mest effektive i verden, vil vi påstå. Og derfor er det både ret og rimeligt, at det skal kunne lade sig gøre at producere mælk i Danmark, udtaler Christian Lund.

Liv eller død

Sagen er at regeringer gennem årene har presset landbruget så langt ud, med de mange byrder, at det blevet umuligt at konkurrere.

Blandt andet kan det ses, at meget få unge for tiden ønsker at gå ind i erhvervet og relativt nyetablerede vælger at lukke. Derfor er det i 11. time, at regeringen tager fat i at lempe rammevilkårene, så primærlandbruget kan reddes i Danmark. Skal danske landmænd producere til verdensmarkedspris kræver det også at rammevilkår og omkostninger sænkes til verdensmarkedsniveau, lyder det fra Sønderjysk Landboforening.

Resultater

Skal danske landmænd konkurrere på verdensplan, er det helt nødvendigt, at det bliver muligt at generere pæne resultater i gode år, for man skal være forberedt på år med lavere priser, når man skal afsætte mælken til et verdensmarked med svingende priser.

Og det duer altså bare ikke, at staten tager sin del af kagen i form skatter, afgifter og andre byrder, før kagen er bagt, skriver Sønderjysk Landboforening.