Abonnementsartikel

Skal såningen af majs overlades til maskinstationen, eller skal landmanden selv gøre det? Mælkeproducent har gode erfaringer med selv at investere i majssåmaskine.

For mælkeproducent Hardy Larsen har det været en god beslutning - og en god investering - at købe egen majssåmaskine. Han har overtaget styringen af såningen, og det har givet ham en større frihed. Han driver Nørre Fuglsang, hvor han har 580 malkekøer og 600 hektar jord, heraf 200 hektar græs, 180 hektar kornafgrøder og 220 hektar majs til ensilering. Gården ligger tæt på Fjerritslev i det nordjyske.

Rettidig omhu

For Hardy Larsen drejer det sig om rettidig omhu. Hans jorder ligger nord for Limfjorden, som er den nordlige grænse for majsdyrkning i Danmark. Når såbedets temperatur når otte grader, skal majsen i jorden. Sår han for tidligt, kan den kolde og fugtige jord resultere i sygdomsangreb. Venter han for længe, risikerer han, at majsen ikke bliver moden.

Derfor investerede Hardy Larsen for fem år siden i sin første majssåmaskine - en seksrækket maskine fra Becker. Ikke fordi han var utilfreds med maskinstationens arbejde, men han ville gerne selv styre såtidspunktet. Maskinstationen tager sig stadig af gylleudkørsel og ensilering.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Jeg lægger vægt på at have frihed til selv at bestemme tidspunktet, når det drejer sig om majs, og det har jeg fået ved at investere i min egen maskine, fortæller Hardy Larsen.

Det svarer sig

Da Nørre Fuglsang købte en ny otterækket Becker Aeromat enkeltkornssåmaskine forrige år, var Hardy Larsen heller ikke i tvivl om, at det stadig var den rigtige strategi. Majsarealet var blevet større i mellemtiden, og den nye Becker Aeromat øgede kapaciteten med 30 procent op til seks til otte hektar i timen.

- Vores egne beregning viser, at såmaskinen alene vil være tjent hjem på bare tre år, siger Hardy Larsen, men friheden til at kunne så, når jordtemperaturen er lige nøjagtig otte grader, vægter meget højt for os.

Han medgiver, at det er svært beregne værdien af den rigtige timing, men udbyttet på 11.000 FE pr. hektar understreger, at han har fat i noget, når udbyttet typisk ligger på 9.000 - 11.000 FE i det nordjyske.

Det fine udbytte kommer ikke af sig selv. Der ligger et omhyggeligt arbejde bag, hvor udkørsel af gylle, pløjning, harvning og til sidst spredning af staldgødning for at hindre sandflugt, skal gå op i en højere enhed. Ydermere foregår såningen i to etaper, fordi foragrene først pløjes og til sidst sås.

Det styrker også investeringen, at Hardy Larsen har ledigt mandskab og traktor på rette tidspunkt, og at han har fået en god brugtpris på den gamle Becker.

Frø holdes på plads

Han var egentlig godt tilfreds med den gamle såmaskine, men han er alligevel overrasket over de forbedringer, der er sket med den nye generation. Den er ret præcis med hensyn til at placere én majskerne ad gangen, hvilket ses på stubbene fra sidste år, som står uden huller og dobbeltskud.

- Becker Aeromat rækkesåmaskiner bruger luft til at blæse overskydende frø væk, og samtidig er trykluften med til at fastholde netop ét frø i hver fordybning, siger Søren Holm fra Kongskilde, der har rådgivet Hardy Larsen.

Aeromat-princippet betyder også, at Hardy Larsen, der opererer med to til tre majssorter, ikke skal bruge tid på at omstille maskinen ved sortsskifte. Den er nemlig ikke ømfindtlig overfor forskellige frøstørrelser i modsætning til andre principper på markedet.

Gødningsmodul

Hardy Larsens såmaskine er udstyret med en 750 kilo stor gødningsbeholder som en del af gødningsmodulet. Det giver en fin produktivitet, da det rækker til én time på marken med dosering på 120 kilo/hektar startgødning. I konstruktionen er der lagt vægt på den meget præcise placering af majsfrøet, og i dette tilfælde, placeres startgødningen seks centimeter fra majskernen. Begge dele kan justeres individuelt.

Mekanisk rensning

I de senere år har Hardy Larsen med succes kombineret én gang sprøjtning af de små majsplanter med én gang efterfølgende mekanisk rækkerensning. Den mekaniske rækkerensning ligger Hardy Larsen meget på sinde.

- Udviklingen peger den vej, siger Hardy Larsen. Dels bør vi som landmænd være med til at vise vejen ved at bruge færre plantebeskyttelsesmidler, og så har de unge majsplanter godt af, at jorden bliver løftet omkring dem.

Den mekaniske rækkerensning har Hardy Larsen hidtil lejet maskinstationen til at udføre, men også på dét punkt finder han timingen så vigtig, at han nu anskaffer sig en otterækket Kongskilde Vibro Crop Intelli mekanisk rækkerenser udstyret med frøsåningsudstyr til eftersåning af afgrøder.