Abonnementsartikel

Planloven skal revideres, og Venstre afviser alle skrækkampagner om, at det vil omdanne de danske kyster til betonbyggerier.

Man behøver ikke have bevæget sig længe på de bonede christansborgske gulve for at kunne forudsige, at Danmarks Naturfredningsforening og andre organisationer med særlige interesser for natur miljø ville gå i selvsving, da regeringen meddelte, at den vil revidere Planloven.

Planloven har meget restriktive bestemmelser, der blandt andet fastsætter, om der må anlægges et højbed eller plantes æbletræer på en grund eller jordlod.

Det er bestemmelser, der virker hæmmende på udviklingen i ikke mindst landdistrikterne, og det betyder ifølge lovens kritikere tabte arbejdspladser i både bygge-, landbrugs- og turistsektoren.

Forbud og stop

Dommedagsprofetier om Mallorca tilstande med tæt bebyggede strande og tårnhøje hoteller så langt øjet rækker kom nærmest som rygmarvsreaktioner, men Venstres fødevare- og miljøordfører Erling Bonnesen maner til besindighed:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Vi hører de sædvanlige skræmmekampagner fra venstrefløjen. Vi skal af med alle de tossede og groteske forbud i Planloven, der er blevet en forbuds- og stoplov, siger Erling Bonnesen til Maskinbladet.

Han efterlyser initiativer i Planloven, der i stedet kan skabe vækst og dermed arbejdspladser:

- Der er mange gode ideer i både fødevaresektoren og turismesektoren, der vil øge bosætningsmulighederne, men det er ikke det samme, som når venstrefløjen påstår, at vi vil at 'plastre det hele til med beton i strandkanten', siger Venstres ordfører.

Såre fornuftigt

Han nævner, at man eksempelvis på Ærø gerne vil udvide et allerede eksisterende sommerhusområde, så der kan skabes turisme og arbejdspladser:

- Det er da en såre fornuftig idé. Vi skal inddrage kommunerne meget mere i planlægningen, for det er dem, der ved, hvor skoen trykker og bedst kan prioritere tingene. Venstrefløjen skal droppe skræmmebillederne og komme ind i kampen om en konstruktiv drøftelse af, hvordan vi gør det bedst muligt og afbalanceret i respekt for miljøet, fortsætter Erling Bonnesen.

Respekt for naturen

Han erkender dog, at Danmark har en kystlinie på adskillige tusinde kilometer, og at man godt kunne lave nogle enkelte feriebyggerier i strandområderne uden at det ville være at ?plastre det hele til?:

- Det ville der ikke ske spor ved, og det er også det, vi peger på i vores oplæg. Hvor der er potentiale til at skabe målrettet turismeudvikling, skal vi gøre det i respekt for natur og miljø. Så går tingene op i en højere enhed. Der er for meget 'nej' i Planloven. Der skal være mere 'ja' og muligheder, slutter Erling Bonnesen.