Abonnementsartikel

NaturErhvervstyrelsens årlige økologistatistik viser, at det økologiske areal blev tre procent mindre fra 2013 til 2014. Økoarealet kan dog vokse igen i 2015, og NaturErhvervstyrelsen åbner en ekstra ansøgningsrunde for landmænd, som vil lægge om til økologi.

Det økologiske landbrugsareal er fra 2013 til 2014 reduceret med knap 5.400 hektar - en reduktion på 3 procent. Den største tilbagegang er sket i Region Syddanmark med et fald på knap 3.900 hektar. Faldet i arealet er sket til trods for stigende eksport og salg i detailhandlen af økologiske fødevarer

Omlægninger på vej

Der kan dog være en stigning på vej i det økologiske areal. I den årlige ansøgningsrunde om landbrugsstøtte har de danske landmænd i 2015 søgt om omlægningstilskud til dobbelt så mange hektar landbrugsjord som normalt. Landmænd kan kun få omlægningstillæg til arealer, de lægger om fra konventionel til økologisk drift. I år har landmændene søgt nyt omlægningstillæg til et areal på ca. 14.000 hektar.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Landbrugserhvervet melder desuden om, at en række landmænd gerne vil omlægge til økologi, men ikke nåede at søge om tilskud til omlægning inden ansøgningsfristen i april. Den store interesse for at omlægge til økologi har skabt ekstra stor efterspørgsel på de omlægningstjek, der blev igangsat som del af en styrket økologiindsats i slutningen af 2014. Derfor har der været ventetid på at få et omlægningstjek, og alle interesserede landmænd har ikke nået at søge om tilskud inden fristen. NaturErhvervstyrelsen åbner derfor i år helt ekstraordinært op for at landmænd, som ønsker at omlægge til økologi, kan søge om tilskud i en ekstrarunde. Der udsendes en separat nyhed om dette i løbet af juli.

NaturErhversstyrelsn anser det altså for sandsynligt, at tilbagegangen i det samlede økologiske areal fra 2013 til 2014 meget vel kan blive afløst af vækst i 2015.

Det økologiske produktionsareal var 6,7 procent af det samlede danske landbrugsareal i 2014 - 0,2 procentpoint lavere end i 2013. Det samlede økologiske areal er steget 17 procent siden 2007.