Abonnementsartikel

EU-dom går imod den firkantede praksis for landbrugsstøtte, som Danmark tidligere blev pålagt af EU Kommissionen.

En dom fra EU-domstolen går nu imod den selvsamme praksis, som EU tidligere har pålagt Danmark ved tildeling af landbrugsstøtte i lufthavnsområder.

- Vi står i en meget vanskelig situation. Først krævede EU-Kommissionen, at vi i Danmark skulle ændre praksis og ikke udbetale landbrugsstøtte til de her arealer. Nu kommer så EU-Domstolen med den endelige fortolkning af reglerne, hvor det ser ud til, at vores oprindelige praksis var korrekt. Det er yderst problematisk for den landmand, som har stået i uvished om sin støtte igennem mange år, siger teamleder Jannik Elmegaard fra NaturErhvervstyrelsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Tilbage i 2010 besluttede EU-Kommissionen, at Danmark skulle trækkes for 11,5 millioner kroner i den EU finansierede landbrugsstøtte, fordi Danmark i fem år havde udbetalt landbrugsstøtte til blandt andet sikkerhedszoner i lufthavne. Med dommen fra EU-Domstolen åbnes der igen for, at der er arealer i lufthavne, som kan få landbrugsstøtte.

L&F: Bekymrende

Hos Landbrug & Fødevarer har man set frem til at få EU-domstolens afklaring i sagen.

Foreningens erhvervspolitiske direktør Lone Saaby mener, at landmændene har været ofre for en alt for stram tolkning af reglerne.

- Det er virkelig bekymrende for retssikkerheden, at det er landmændene, der er blevet ofre for Kommissionens alt for stramme tolkning af EU-reglerne, siger hun.

Med dommen mener Landbrug & Fødevarer dog, at der er tegn på, at praksis fremover bliver mere lempelig.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Domstolens tolkning varsler en helt ny og lempeligere tilgang til udbetaling af landbrugsstøtte til arealer med blandet anvendelse, altså ikke blot i lufthavne, men for eksempel også landbrugsarealer, der samtidig har en rekreativ anvendelse. Det er et område, hvor man som landmand ofte vil være i tvivl om, hvorvidt et areal er støtteberettiget eller ej. Der bør derfor være mulighed for, at man kan få et bindende forhåndstilsagn, siger Lone Saaby.

30 sager

Landmanden, som har forfulgt sagen til domstolene, blev på baggrund af EU Kommissionens krav overfor Danmark bedt om at tilbagebetale landbrugsstøtte for 400.000 kroner for årene 2005-2009 på arealer i Skrydstrup og Aalborg lufthavn.

Sideløbende med landmandens sag genoptog styrelsen sagsbehandlingen af 30 andre lignende sager, hvilket samlet betød, at landmændene i alt skulle betale 1,3 millioner kroner tilbage.

Med dommen slår EU-domstolen fast, at sikkerhedszoner i lufthavne, der udnyttes landbrugsmæssigt, som udgangspunkt er berettigede til landbrugsstøtte med mindre, at landbrugsaktiviteten i betydelig grad er hæmmet af lufthavnsdriften.

Dommen fra EU-domstolen er en såkaldt præjudiciel afgørelse, som fungerer som en bindende fortolkning om reglerne. Vestre Landsret afgør herefter, hvad fortolkningen betyder for den konkrete sag.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hos Landbrug & Fødevarer forventer man, at de 30 gamle sager skal genovervejes.

- Vi har en klar forventning om, at NaturErhvervstyrelsen nu vil revurdere alle de gamle lufthavnssager, og at NaturErhvervstyrelsen hurtigst muligt vil indrette administrationen efter domstolens tolkning af reglerne, siger Lone Saaby.