Abonnementsartikel

De to første agriKomp gårdbiogasanlæg i Danmark er under opførelse.

For kort tid siden gik startskuddet til byggeriet af de to første agriKomp gårdbiogasanlæg i Danmark.

Det drejer sig om et 340 kilowatt anlæg ved Ølgod og et 250 kilowatt anlæg ved Aabenraa. Begge biogasanlæg er gårdanlæg, som først og fremmest skal køre på husdyrgødning, dybstrøelse og foderrester fra de to landmænds egne økologiske kvægbesætninger. Anlæggene skal producere strøm, som sendes direkte ud på energinettet.

Gennemprøvet

Anlæggene fra agriKomp er udviklet specielt til at kunne håndtere store mængder dybstrøelse eller andet tørstof.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Det sker blandt andet ved et specialudviklet indfødningssystem, som via en snegl transporterer tørstoffet direkte ind i reaktortankene. Inde i tankene er monteret flere store padler, som ikke kun bevæger materialet rundt i tanken, men også flytter den øverste del mod bunden flere gange dagligt og dermed sikrer optimal udnyttelse af biomassen og en homogen konsistens i tankene.

Den specielle teknik gør anlæggene meget interessante for blandt andet økologiske landmænd, som har brug for at udnytte gylle og dybstrøelse fuldt ud i takt med udfasningen af brugen af konventionel husdyrgødning i økologisk landbrug frem mod 2021.

Reaktortankene udmærker sig desuden ved at være helstøbte i modsætning til mange andre typer anlæg. Den producerede gas udnyttes på den måde til fulde i gasmotoren ved anlægget, som omdanner gassen til strøm.

Fristen for tilskud udløber

Udover de åbenlyse fordele ved biogas er det helt grundlæggende formål med biogasanlæg at mindske negative klima- og miljøpåvirkninger fra landbruget.

Målsætningen i Energiforliget fra 2012 er, at 50 procent af Danmarks gylle senest i 2020 skal omdannes til biogas. For at kickstarte udbygningen af biogasanlæg blev der dengang afholdt en ansøgningsrunde og efterfølgende fordelt anlægsstøtte til 19 nye anlæg - heriblandt anlæggene i Ølgod og Aabenraa.

- Det har været en lang proces siden 2012, da anlægstilskuddene først skulle godkendes i EU. Fristen for brug af tilskuddene udløber den 1. august 2015, så derfor var det nødvendigt at påbegynde byggeriet nu, så anlæggene kan stå færdige til denne skæringsdato. Heldigvis har vi valgt en samarbejdspartner, som formår at arbejde hurtigt, præcist og topprofessionelt med byggeriet sammen med os, således at vi, som alt ser ud nu, når i mål før fristen, siger Ken Hyldgård, administrerende direktør i JH BioEnergi, der håber, at de to første anlæg langt fra vil blive de sidste.

Forhandles af JH BioEnergi

Jørgen Hyldgård Staldservice A/S i Holstebro har fået forhandlingen af agriKomp gårdbiogasanlæg i Danmark og samlet biogas-aktiviteterne under navnet JH BioEnergi.

- Vi har over 30 års erfaring med gyllehåndtering, så biogas lå ikke så fjernt fra os. Det er en spændende branche, som vi forventer os meget af i fremtiden. Vi ser frem til, at vi nu har fundet netop den type anlæg, der kan håndtere det biomassegrundlag vi har her i Danmark og at vi kan være med til at ændre biogassens desværre noget blakkede ry, siger Ken Hyldgård.

agriKomp, med hovedsæde i Tyskland, planlægger skræddersyede anlæg med egne komponenter og har opført i omegnen af 1.000 gårdbiogasanlæg i Tyskland og flere andre lande.