Abonnementsartikel

NaturErhvervstyrelsen har afvist at der kan sås efterafgrøde i majs senere end 1. juli. Det havde landbruget ellers ønsket på grund af det våde og kolde forår.

Det usædvanligt kolde og regnfulde forår har betydet, at en af landbrugets vigtigste afgrøder - majsen - er meget forsinket i sin vækst. Så forsinket, at planterne er små og endnu ikke kan tåle, at man sår græs imellem rækkerne. Alligevel vil NaturErhvervstyrelsen ikke dispensere for reglen om, at efterafgrøden skal sås inden 1. juli. Det viser, at der er brug for en ændring i praksis omkring regulering af landbruget, mener Berith Nissen, næstformand i Sønderjysk Landboforening, og Søren Laustsen, formand for Planteavlsudvalget, Sønderjysk Landboforening.

Majsen er forsinket

De fleste danskere har sikkert bemærket, at vi har haft et helt usædvanligt koldt og regnfuldt forår. Det kolde vejr har forsinket majsen, som er en meget vigtig afgrøde for landmændene. Majsen, der har brug for varme for at gro, var kun lige kommet op til Skt. Hans. Og reglerne siger at der skal sås græs i majsen inden 1. juli, for at opfylde miljøkravene om mindre udvaskning (en såkaldt MFO-afgrøde).

Artiklen fortsætter efter annoncen

Imidlertid er det vigtigt, at majsen er kommet godt op af jorden og har fået et passende forspring, før efterafgrøden sås. Det kunne ikke nås til 1. juli i år. Derfor har man i landbruget søgt om at få fristen forlænget til majsen har opnået en passende størrelse. Men svaret fra NaturErhvervstyrelsen var nej. Tidsfristen skal overholdes. Og overskrides reglerne kan der komme kontrol, og landmanden kan få økonomisk straf i form af træk i EU-støtten.

Det mener Berith Nissen og Søren Laustsen er i strid med sund fornuft og et urimeligt formynderi.

Regelbureaukrati

Reglerne for regulering af landbrugsproduktionen er så komplicerede, at det ofte er på hængende hår og i sidste øjeblik, at nye regler bliver indført. Det giver et helt unødvendigt stressniveau hos landmænd og deres rådgivere, fordi det gør planlægning umulig, så længe de nye regler ikke er klar til vækstsæsonen.

Lige i øjeblikket er det valg af efterafgrødekombination og såtid med videre, som hænger i bremsen ifølge Sønderjysk Lanboforening. Det giver igen ekstra bøvl og stress med at få planlagt, og indkøbt frø og så videre. Havde reglerne været klar, kunne landmændene have planlagt det hele sammen med markplanlægningen i vinterhalvåret, og foretaget hensigtsmæssige og fordelagtige indkøb.

Regler trumfer fornuft

Hos Sønderjysk Landboforening oplever man, at praksis om regulering overskygger erfaring og fornuft. Landmænd ved, at vind og vejr bestemmer vækstsæsonen. Det har de erfaret gennem over tusinde års arbejde og erfaringer med at frembringe værdifulde afgrøder i det lunefulde danske vejr. Men nu skal alt køre nøje efter datoer og regler. Det passer bare ikke sammen med det lunefule vejr, som årets situation i majsmarkene også vidner om.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Fra Sønderjysk Landboforening tror man på, at Eva Kjer Hansen som ny Miljø- og Fødevareminister vil arbejde på at ændre praksis i reguleringen af landbrugserhvervet. En ændring, der skal give plads til og respekt for, at landmænd kan agere på baggrund af erfaring med vind og vejr, suppleret med nyeste faglige viden fra forskning og rådgivning. Det er sund fornuft, mener Berith Nissen og Søren Laustsen.