Konkurrencerådet godkender grovvarefusion.

Konkurrencerådet har i dag godkendt Danish Agros erhvervelse af enekontrol over indkøbsselskabet DLA Agro henholdsvis grovvareselskabet Hedegaard Agro, som Danish Agro ejer gennem selskabet Dan Agro Holding A/S. Danish Agro, der har majoriteten i både DLA Agro og Hedegaard Agro, har hidtil været underlagt en stemmeretsbegrænsning i begge selskaber, som har betydet, at de ikke var kontrolleret af Danish Agro.

Koncernchef i Danish Agro, Christian Junker, siger følgende om afgørelserne.

- Vi er meget tilfredse med Konkurrencerådets afgørelser. Danish Agro er i dag en stor koncern med aktiviteter i mange lande, og udgangspunktet for vores fremtidige succes afhænger blandt andet af, om vi kan udnytte vore medarbejderes kompetencer på tværs af selskaberne. Herudover er det vigtigt, at koncernen til enhver tid realiserer alle relevante synergier på tværs af selskaberne, så vi opnår en optimal drift og konkurrencekraft. Dagens afgørelser sikrer netop, at vi kan knytte viden og ressourcer fra DLA Agro og Hedegaard Agro endnu tættere til den øvrige koncern, til gavn for såvel koncernen som de kunder vi handler med´, siger Christian Junker og fortsætter:

- Vores udgangspunkt for ophævelse af stemmelofterne og dermed anmeldelserne til Konkurrence og Forbrugerstyrelsen har primært været begrundet i compliance-hensyn og dermed ønsket om at fjerne risikoen for, at der ved udøvelsen af vore aktiviteter på tværs af selskaberne i koncernen sker overtrædelse af konkurrencelovgivningen. Både DLA Agro og Hedegaard Agro fortsætter som selvstændige selskaber med egne ledelser, siger han.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Tilsagn

I forbindelse med anmeldelserne af kontrolskiftet har Konkurrence og Forbrugerstyrelsen identificeret konkurrencemæssige betænkeligheder, der har resulteret i, at Danish Agro a.m.b.a. har afgivet en række tilsagn til imødekommelse heraf.

- Som en del af anmeldelserne til Konkurrence og Forbrugerstyrelsen har Danish Agro blandt andet forpligtet sig til at sælge to af Hedegaard Agros foderfabrikker og sikre lige adgang til indkøbsfordelene i DLA Agro uanset medlemskab. Det er aldrig sjovt at give slip på nogle af koncernens aktiver, men vi ser så store perspektiver i den nyetablerede koncernstruktur, vi har opnået ved godkendelserne, at vi er meget fortrøstningsfulde, siger Christian Junker.