Abonnementsartikel

Der er søgt om naturpleje-tilskud for 60 millioner mere, end der er afsat til projektet, og mange kan derfor se frem til et afslag.

Hvis du har søgt om tilskud til pleje af græs- og naturarealer, er det måske klogt at vente lidt, før du går i gang med arbejdet.

NaturErhvervstyrelsen fortæller nemlig, at der med godt 3000 ansøgninger er søgt om støtte for 310 millioner kroner. Det er et problem, for der er blot afsat 250 millioner kroner til støtteprojeket, og derfor bliver det nødvendigt for NaturErhvervstyrelsen at prioritere i ansøgningerne, og mange ansøgere kan derfor ende med at få et afslag.

Udvælgelsesprocessen fremgår af NaturErhvervstyrelsens hjemmeside, og de skriver:

Prioriteringen foretages ud fra følgende fire prioriteringsgrupper:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

1: Særligt udpegede arealer i Natura 2000 til pleje.

2: Arealer udenfor Natura 2000 med HNV-værdi fem eller derover (Høj Natur Værdi).

3: Gentegninger i Natura 2000 udenfor den særlige udpegning.

4: Arealer i vådområdeprojekter.

Inden for hver gruppe prioriteres større marker frem for mindre. Der kan gives tilsagn til alle ansøgninger med 1. prioritet, og til alle ansøgninger med 2. prioritet, som har en HNV-værdi på seks eller derover. Derudover kan vi give tilsagn til de marker med HNV-værdi på fem, som er større end cirka 12 hektar. Alle andre marker må forvente afslag.

Prioriteringen sker på markniveau, så det betyder altså, at ansøgere kan få tilsagn til nogle marker og afslag til andre.

Ansøgningerne vil løbende blive behandlet, og i løbet af næste måned vil NaturErhvervstyrelsen offentliggøre en liste over journalnumre, der vil modtage tilskud.