Tiåret for Dansk Limousine Forenings første auktion over elitedyr markeres på Landsskuet ved at kombinere årets avlsdyrsauktion med underholdning i særklasse.

Når de udvalgte limousiner - en tyr, ni kvier og tre køer med kalv ved siden - den 3. juli i forbindelse med Landsskuet skal under hammeren, afprøver Dansk Limousine Forening et helt nyt koncept: avlsdyrsauktion kombineret med komik.

Komikken leveres af ingen ringere end Finn Nørbygaard, der ved tidligere lejligheder har demonstreret endog meget stor viden om kvæghold. Så måske - måske ikke - vil Finn Nørbygaard foretage et ekstra dyrlægetjek af limousinerne inden selve auktionen.

Flere pollede

Dansk Limousine Forenings auktionsudvalg har i foråret kørt landet tyndt og udvalgt dyrene til de 13 katalognumre. De udvalgte limousiner er i absolut særklasse, både hvad angår afstamning og eksteriør. De fleste af auktionsdyrene er af mixtypen. De fleste af auktionsdyrene er desuden pollede for at imødekomme efterspørgslen på gode pollede dyr. Med både dyr af mixtype og dyr af avlstype, pollede dyr og genetisk hornede dyr, så er der kort sagt limousiner for enhver smag.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Kun én avlstyr

Kun en enkelt avlstyr kommer med på årets auktion - nemlig den fire år gamle Randers Gigolo. Ved de foregående auktioner har der typisk været flere avlstyre. Når der kun er en tyr med, så skyldes det, at handlen med limousine avlstyre i dag i stor udstrækning foregår på Dansk Limousine Forening tilbagevendende online-auktioner over de bedste af de individafprøvede tyre.

Se dyrene før du byder

Alle auktionsdyrene kan ses i limousinestalden, hvor de er opstaldet samlet under hele Landsskuet. De fleste af auktionsdyrene er desuden tilmeldt til bedømmelse på Landsskuet på lige fod med øvrige udstillede limousiner.

De enkelte katalognumre bliver præsenteret på Dansk Limousine Forenings hjemmeside - www.dansklimousine.dk - i ugerne op til den fysiske auktion. Trykte auktionskataloger fås på Dansk Limousine Forenings stand i limousinestalden på Landsskuet. Dansk Limousine Forening håber på en velbesøgt limousine avlsdyrsauktion.