Abonnementsartikel

Frøafregningen bliver en økonomisk solstråle for fjerde år i træk. DLF-Trifolium udbetaler godt 14.400 pr. ha i gennemsnit.

Med en gennemsnitlig bruttoudbetaling på godt 14.400 kr. pr. ha for høst 2014 ligger frøafgrøderne for fjerde år i træk særdeles flot placeret i afgrødekalkulerne. Det solide resultat i frøafgrøderne er skabt på grundlag af et fornuftigt marked med pæne frøpriser og høje udbytter i de fleste arter

God bundlinje

Frøavlerens slutafregning for frøhøsten 2014 er gået ind på kontoen i dag. Og for fjerde år i træk kommer frøafgrøderne hjem med meget konkurrencedygtige bundlinjer sammenlignet med korn og raps. DLF-Trifolium kan for tredje år i træk præstere over 14.000 kr. som gennemsnitlig udbetaling pr. hektar til sine frøavlere.

Rajgræs sætter rekord

Alm. rajgræs, som er den største græsfrøart i Danmark, satte ny udbytterekord hos DLFs avlere med et udbytte på 1.700 kg pr. ha i 2014. Set i forhold til de foregående fem høstårs gennemsnitsudbytter svarer de 1.700 kg til en fremgang på 20 procent. Dækningsbidrag 1 i rajgræs bliver i gennemsnit 9.800 kr. pr. ha, hvilket lægger god afstand til både hvede og vinterraps.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Vi er glade form at kombinationen af høje frøudbytter og et flot prisniveau kan bidrage med nogle meget attraktive dækningsbidrag hos frøavlerne i forhold til korn og raps, siger avlsdirektør i DLF-Trifolium Anders Mondrup.

-Vejrmæssigt var vækstforholdene gunstige for frøafgrøderne i 2014, men successen bag den høje indtjening i frøafgrøderne skyldes også, at avlerne i samarbejde med konsulenterne har forstået at omsætte de nyeste forsøg til praksis. Nye forskningsresultater inden for gødskning, vækstregulering og kontrol af svampesygdomme er nu blevet en integreret del af dyrkningsmanualen hos mange frøavlere, og det påvirker udbytterne positivt.

- Høje stabile frøudbytter og rent frø af en god kvalitet er en forudsætninger for, at vi kan have en stor frøproduktion herhjemme, siger han.

Bedre end korn og raps

Høsten 2014 gav flotte udbytter i hvidkløver- og rajgræsarterne, mens rødsvingel og strandsvingel lå tæt på gennemsnitsudbytter. Rajsvingel, engrapgræs og hundegræs præsterede udbytter pænt over gennemsnittet. Samlet set var frøudbytterne 12 pct. over gennemsnittet af de foregående fem år.

Selv om prisniveauet generelt er faldet lidt i forhold til sidste sæson, bevirker de gode frøudbytter, at dækningsbidrag 1 i frøafgrøderne ender på i gennemsnit 10.500 kr. hvilket er samme høje niveau som de to seneste høstår og 3-4.000 kr. bedre end i korn og raps.