Abonnementsartikel

Jammerbugt Kommune gennemfører nu de væsentlige dele af Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger om, at landbruget skal reguleres gennem målinger og ikke modelberegninger.

Har landmændene styr på udledningen af næringsstoffer fra sine jorde, så skal de selvfølgelig reguleres på målinger frem for modelberegninger. Det er en af hovedkonklusionerne i Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger fra april 2013.

Den 1. juni traf Jammerbugt Kommune en beslutning om at lægge målinger til grund i landmand Bjarne Søborgs miljøgodkendelse for husdyrbrug. Dermed gøres der op med årtiers praksis, hvor modelberegninger har været lagt til grund for det tilladte antal dyr på de danske gårde og på mængden af gødning, landbruget må benytte til afgrøderne på markerne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er en kæmpe sejr og et stort skridt mod en ny regulering af dansk landbrug baseret på målinger, fortæller chefjurist hos Bæredygtigt Landbrug, Nikolaj Schulz.

- Målinger af landbrugets udledning af kvælstof blev først betragtet som fantasi, så kom det på tegnebrættet, og nu er det virkelighed. Med beslutningen i Jammerbugt er det ikke bare virkelighed, men udgør en milepæl for dansk landbrug. Målinger på virksomhedens udledninger er et helt normalt vilkår i industrien, der nu også skal tages i brug i landbruget.

I forhold til den konkrete sag har Bæredygtigt Landbrug været aktive med at assistere landmand Bjarne Søborg, der er medlem i Bæredygtigt Landbrug, med at skabe rammerne for en ansøgning, der i praksis demonstrerer, hvordan man får en miljøgodkendelse, der tager højde for den egentlige miljøtilstand og landmandens rammevilkår.

Målinger afslører virkeligheden

I Bjarne Søborgs sag angiver modelberegningerne en gennemsnitsudvaskning på bedriften på 63,3 kilo N pr. hektar pr. år. Til sammenligning viser målingerne en gennemsnitsudvaskning på bare 10,36 kilo N pr. hektar pr. år. Med andre ord ligger modelberegningerne seks gange højere end målingerne. Målinger, der til forskel fra modelberegninger har rod i virkeligheden.

- Målingerne giver præcise tal, dokumenteret miljøeffekt, understøtter målrettet miljøindsats og giver samtidig mere bundlinje for et presset dansk landbrugserhverv, uden miljøet lider overlast. Modelberegninger har pr. definition altid været mere upræcise end målinger, siger Nikolaj Schulz.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Natur- og Landbrugskommissionen har anbefalet, at så meget som muligt skal måles, og at alle tiltag implementeres på én gang. Desværre har den siddende regering haft travlt med skærpelserne og slet ikke haft samme fokus på det bærende element, nemlig målingerne, mener Nikolaj Schulz.

- Vi har i Bæredygtigt landbrug arbejdet længe og intenst på at påpege, at målingerne uden problemer kan gennemføres uden lovændringer. Det er så vigtigt, at der er kommuner som Jammerbugt, der tør gå foran, og rent faktisk gennemføre tiltaget.