Abonnementsartikel

Der er forventning om, at den europæiske mælkeproduktion vil stige efter mælkekvoternes ophør 1. april, men der er stor usikkerhed om, hvor stor stigningen bliver. I Danmark kan produktionen dog sagtens stige med fem procent i år.

31 år med mælkekvoterne er nu ophørt og månederne op til denne historiske begivenhed har været turbulente. Markedet startede meget lavt i januar, for derefter at stige kraftigt i løbet af februar blandt andet som konsekvens af rygterne om tørke i New Zealand. Derefter faldt det igen i marts, da det blev klart, at tørken alligevel ikke blev så alvorlig. Mange at de store købere er forsvundet fra markedet, og spørgsmålet er, om de allerede har fået dækket deres behov, eller forventer, at der vil komme en enorm stigning i EU-produktionen af mælk i 2. kvartal. De fleste er overbeviste om, at produktionen vil stige, men med hvor meget?

Investeringer hos mejerier

Som forberedelse til mælkekvoternes ophør har mejerierne investeret i ekstra kapacitet især i Nord- og Vesteuropa, der i forvejen er de mest intensive mejeriproduktionsområder i EU. Muligheden for en udvidelse af den globale efterspørgsel efter mejeriprodukter har været en vigtig drivkraft, og har fået de fleste mejerier til at udvide kapaciteten i stedet for at søge at begrænse fremtidige forsyninger.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Forventninger i 2015

Det ventes, at mælkeindvejningen i EU vil stige de kommende måneder, og at man efter det sæsonmæssige toppunkt i maj ikke helt vil se den samme nedgang i mælkeleverancerne som tidligere. Imidlertid kan man ikke forvente, at de vejrmæssige forhold med videre bliver lige så favorable som i 2014, hvilket heller ikke gælder mælkeprisen, der er faldet 20-30 pct. 2014 endte med en stigning i indvejningen på 6,4 milliarder kg (4,6 procent), og der kan næppe forventes en tilsvarende stigning i 2015, specielt ikke efter at alt tyder på et fald i indvejningen i EU på 1,5 procent i første kvartal af 2015.

Der er store forskelle på forventningerne til stigninger i 2015. Mange taler om et par procent, EU-kommissionen mener dog kun, at den vil være lige over 1 pct., mens der også er nogen, som mener at der kan opnås en stigning på 5,0 procent.

Forventninger i Danmark

I nogle lande vil indvejningen stige betydeligt, blandt andet i Danmark, hvor der sagtens kan komme en stigning på 5,0 procent i år, ligesom der er en forventning om, at mælkeindvejningen vil øges med en milliard kg mælk inden 2020.