Abonnementsartikel

Nu skal det tydeligt fremgå, hvad konsekvenserne er, når Danmark vælger at overimplementere EU-regler. Det vil få betydning for både vækst, beskæftigelse og den danske konkurrenceevne, mener Landbrug & Fødevarer

Det er slut med at overimplementere EU-regler uden at oplyse Folketinget om, hvad man har overimplementeret, og hvilkekonsekvenser, man forventer, det har. Det står klart efter beslutningsforslag B52 i dag blev vedtaget i Folketinget med et flertal udenom regeringen.

Forslaget, der blev fremsat af Eva Kjer Hansen (V), Pia Adelsteen (DF), Mette Bock (LA) og Lars Barfoed (K), betyder, at der ændres i vejledningen til ministerierne, så de nu i forbindelse med fremsættelse af lovforslag skal angive om lovforslaget implementerer EU lovgivning, om implementeringen er mere end EU-minimumsforpligtelserne, og der skal laves en konsekvensvurdering af en eventuel overimplementering.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hos Landbrug & Fødevarer er det noget, der skaber glæde.

- Det er en meget stor og vigtig sejr for os og vores medlemmer, at forslaget er blevet vedtaget. Vi har kæmpet længe for, at konsekvenserne af overimplementering skal frem i lyset - før man træffer politiske beslutninger. Det kommer de nu, siger Lone Saaby, erhvervspolitisk direktør i Landbrug & Fødevarer.

Ansvarlig beslutning

Hun mener, at partierne bag forslaget, har taget en ansvarlig beslutning, der vil kunne hjælpe dansk erhvervsliv til at forbedre konkurrenceevnen til gavn for vækst og beskæftigelse.

- Det har alt for længe været muligt at snige overimplementeringer af EU-regler ind ad bagvejen, uden overhovedet at skulle redegøre for den konkurrenceforvridning eller de ekstra byrder, som man påfører virksomhederne gennem overimplementeringen. Det skulle gerne være slut nu, og politikerne skulle dermed gerne få et meget bedre og mere oplyst grundlag at træffe beslutninger på, siger Lone Saaby.

Hun forudser, at det i fremtiden vil blive meget sværere at få lovforslag igennem, der overimplementerer EU-regler uden nogen god grund.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Jeg er mere fortrøstningsfuld, når det handler om fremtidige overimplementeringer. Desværre har vi jo en del overimplementeret lovgivning, som allerede er indført. Hvis vi ser på NEC-direktivet, den såkaldte luftpakke, så havde Danmark næppe besluttet sig for en 24 pct. reduktion af ammoniak, mens Tyskland kun vil reducerer med 5 pct., hvis konsekvenserne for den danske konkurrenceevne var blevet tydeligt fremlagt, siger Lone Saaby

Forslaget blev stemt igennem udenom regeringen med stemmer fra oppositionen og Enhedslisten.