Abonnementsartikel

Ved korrekt brug og indstilling af ploven har Søren Wiese på Samsø et redskab, der kan løse mange af de udfordringer, som opstår i planteavl.

- Jeg sætter spørgsmålstegn ved den pløjefri dyrkning. Sådan lyder meldingen fra Søren Wiese på Samsø.

- Pløjefri dyrkning har jeg ikke noget imod, men jeg mener ikke altid, det er den mest fornuftige løsning, så længe vi har ploven, siger han.

Han driver et landbrug på 60 hektar med fokus på frøgræs, og sideløbende driver han også sin egen private rådgivningsvirksomhed, SW-Agro.

- Jeg ser ikke ploven som et redskab, der blot vender jorden, men som et komplekst redskab. Der er jo mulighed for at lave stubjord til sort jord i et træk, forklarer han og fortsætter:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- En anden ikke uvæsentligt faktor er også den ukrudtbekæmpelse, som kan opnås ved en god pløjning.

Dansk politik har længe lagt op til mere økologi, og det er en udvikling, som Søren Wiese ikke er enig i.

- Det tror jeg simpelthen ikke er vejen frem. Men hvad vi kan gøre for at nedsætte planteværnsforbruget? Et forslag er mere mekanisk bekæmpelse, og her er det oplagt at kigge på ploven. Planteværn er ikke blevet billigere, og tendensen er nok ikke, at vi får billigere planteværnsmidler fremover. Derfor skal vi tænke i alternativer.

At finde den rigtige løsning til hans type af landbrug ligger Søren Wiese meget på sinde.

- Det handler for mig om at finde den løsning, som er mest økonomisk og miljøforsvarlig, siger han og fortsætter:

- Det er muligt, at jeg vælger den dyreste og mest tidskrævende jordbearbejdning, men jeg er overbevist om, at jeg får alle penge igen og lidt til, ved at undgå ?upsere? og uforudsete ting. Det er det jeg kalder godt landmandskab.

I Agro, der udkommer på fredag den 8. maj kan du læse mere om hvilke tiltag han gør for at nedbringe sit planteværnsforbrug, men også hvorfor han vælger at bringe fokus på omkostninger og effektivitet.

- Mange har fokus på at reducere omkostningerne, men jeg kan godt være bange for, at man sparer sig fattig på sigt, siger han.

Har du abonnement på bladet, kan artiklen desuden allerede nu læses på agrologisk.dk ved at klikke her:

Brugernavnet er dit abonnementsnummer, og adgangskoden er dit postnummer.

Ikkeabonnenter kan også læse artiklen på hjemmesiden ved at købe adgang til den.

Der kan bestilles abonnement på www.agrologisk.dk eller telefon 76 20 79 70.