Abonnementsartikel

På en konference på Christiansborg præsenterede Danmarks førende økologi-forskere i går de foreløbige resultater af et stort kortlægnings-arbejde af økologiens samfundsværdi.

Økologisk landbrug bidrager med en række samfundsfordele blandt andet sundhed for mennesker og dyr, højere biodiversitet samt bevarelse og opbygning af jordens frugtbarhed. Men økologien har også udfordringer - blandt andet på klimaområdet.

På Økologi-konferencen fremlagde forskere de foreløbige resultater af en vidensyntese om økologiens samfundsværdi, som er bestilt af Fødevareministeriet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- De analyser, forskerne ind til videre har lavet, viser, at økologien bidrager positivt til at sikre samfundsgoder som biodiversitet, jordens frugtbarhed og dyrevelfærd, men også at der er andre områder, for eksempel klima-påvirkning, hvor der er behov for mere fokus og udvikling, siger Niels Halberg, direktør for Internationalt center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS), der står i spidsen for arbejdet med vidensyntesen og arrangerede konferencen.

Schweizerkniv

Niels Halberg anvendte ordet Schweizerkniv til at sætte billede på økologiens flerstrengede samfundsværdi, og det udtryk blev anvendt gentagne gange i løbet af konferencen.

- Økologisk landbrug bidrager med sund og ren mad, men samfundet får mere med i købet så som rent grundvand, højere dyrevelfærd, lavere medicinforbrug og øget biodiversitet. Analyserne viser også, at den økologiske sektors store innovation og nye produkter er en trend, der har smittet af på den øvrige fødevaresektor. Men analyserne viser også, at økologien har sine udfordringer, siger Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening og nævner klimaområdet.

- Økologisk landbrug anno 2015 er generelt set hverken mere eller mindre klimavenligt end konventionelt landbrug. Men klimaet er et voksende fokusområde i dansk økologi. For eksempel har cirka 20 procent af de økologiske mælkeproducenter lagt klimahandlingsplaner, og nogle vil over en årrække blive CO2-neutrale. Men vi har en udfordring med at reducere klimatrykket, og vi har i det økologiske landbrug ikke løst alt. Men selvom nogle af Schweizerknivens værktøjer stadig skal slibes, så er der allerede rigelig god grund til at hive den op ad lommen, siger Per Kølster.

65 forskere og eksperter fra universiteter og landbrugsorganisationer bidrager til arbejdet med vidensyntesen, som ventes færdig senere på året.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Højere dyrevelfærd

En af analyserne, som blev præsenteret i dag, viser, at økologiske forbrugere generelt har sundere kostvaner med et mindre fedtindtag og mere grønt. Dyrevelfærden i økologisk landbrug er høj og antibiotikaforbruget deraf lavt, og på og omkring de økologisk marker er der i gennemsnit 30 procent flere vilde plante- og dyrearter end tilfældet er for konventionelle marker.