Miljøministeriet har i årevis forgæves ledt med lys og lygte efter problemer med brugen af glyphosat - mest kendt i Danmark under produktnavnet Roundup.

Ni ud af ti danskere vil sandsynligvis, hvis de bliver spurgt, svare, at brugen af Roundup er problematisk for grundvandet/drikkevandet og en tidligere medarbejder i Miljøministeriet, Claus Hansen, der har beskæftiget sig specifikt med netop glyphosat, har uden tøven brugt ordet "hetz" omkring den måde, Roundup er blevet behandlet fra Miljøministeriets side i medierne.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

10. marts skrev Maskinbladet blandt andet, at ministeren selv har oplyst over for Folketinget, at "godkendte anvendelser af glyphosat udgør ikke en risiko for udvaskning over grænseværdien målt som årligt gennemsnit".

Voldsom afgift

- De godkendte anvendelser af glyphosat udgør ikke en risiko for udvaskning over grænseværdien målt som årligt gennemsnit. Undersøgelserne viser, at der er tale om sporadiske og enkeltstående fund over grænseværdien i grundvand både i VAP og i grundvandsovervågningen, GRUMO, lød det fra miljøministeren.

Miljøministeren har altså selv bekræftet, at der ikke er fundet problemer med glyphosat i grundvandet, men alligevel er stoffet belagt med en voldsom afgift:

Fordobling

Det har fået Jacob Jensen fra Venstre til på baggrund af den nævnte artikel at spørge miljøministeren om, "hvorfor glyphosat i dag er underlagt en afgift på 26 kroner pr liter af den normale koncentration på 360 gram/liter, hvis det endnu ikke er påvist, at stoffet er problematisk".

Samtidig peger han på, at man i regeringens sprøjtemiddelstrategi valgte at fordoble afgiften på glyphosat - altså uden påviselig grund.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Men miljøministern holder fast i, at "afgiften på glyphosat er ændret på et tilstrækkeligt grundlag", og at "afgiften er det centrale virkemiddel i sprøjtemiddelstrategi 2013-2015, som regeringen (S, SF, RV) indgik med Enhedslisten, Konservative og Venstre":

- Strategiens centrale mål er at reducere belastningen fra sprøjtemidler med 40 procent ved udgangen af 2015. Afgiftens formål er både at opnå en generel reduktion i forbruget af sprøjtemidler og at flytte forbruget fra de mere belastende midler til de mindre belastende, oplyser Kirsten Brosbøl blandt andet.

20 parametre

Samtidig understreger hun, at "den differentierede belastningsafgift er beregnet ud fra de miljø- og sundhedsmæssige egenskaber for de enkelte sprøjtemidler og de aktivstoffer, der indgår i midlerne. Hertil kommer en basisafgift på 50 kroner pr. kg aktivstof:

- Afgiften er således et udtryk for den relative sundheds- og miljømæssige belastning og er for hvert middel beregnet ud fra mere end 20 forskellige parametre. En af disse parametre er aktivstoffernes udvaskelighed til grundvandet, fortsætter ministeren.

Hun forklarer videre, at når det anføres, at "glyphosat ikke udgør en risiko for udvaskning over grænseværdien målt som årligt gennemsnit":

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Menes hermed, at undersøgelserne viser, at der ikke sker en udvaskning over grænseværdien på 0,1 mikrogram per liter. Hvis udvaskningen var større, ville glyphosat ikke være tilladt i medfør af pesticidforordningen. Dette har ingen direkte sammenhæng med afgiftens størrelse, idet afgiften som nævnt er et udtryk for den samlede belastning, og den er sammensat af en lang række parametre samt en basisafgift, skriver ministeren.

Hjælpestoffer

Ifølge Kirsten Brosbøl er afgiften på sprøjtemidler til professionel anvendelse, der er baseret på aktivstoffet glyphosat, for en stor del af midlerne beregnet til 26 kroner pr. liter.

På andre glyphosatholdige midler udgør afgiften 34 kroner pr. liter:

- Og endelig er der enkelte glyphosatmidler med en afgift på 63-73 kroner pr. liter. Forskellen skyldes forskellig koncentration, og at der er forskel på de tilsatte hjælpestoffer, hvilket medfører forskellig sundhedsklassificering, slutter miljøminister Kirsten Brosbøl.

Dobbeltbeskatning

Jacob Jensen er ikke tilfreds med svaret fra ministeren og siger til Maskinbladet, at mere og mere tyder på, at den eneste begrundelse for at opretholde det høje afgiftsniveau på Roundup er at skaffe penge til statskassen:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Ministerens svar er "en tynd kop te". Det er et embedsmandssvar, som ministeren selv ikke har den store indsigt i. Man skulle tro, at afgifterne på sprøjtemidler var et udtryk for, hvor skadelige de er på miljøet. Ellers der det jo bare en pengemaskine. Er midlerne skadelige, skal de jo forbydes, men det er netop ikke kendetegnende ved Roundup, der "samles op" i planten, hvorefter den "tager Roundupen med i døden". Derfor er der ikke fundet forekomster af Roundup nogen steder: Der er altså ingen faglig begrundelse for at dobbeltbeskatte Roundup, siger Jacob Jensen til Maskinbladet.