Abonnementsartikel

Aktuelle forhold og problemstillinger med flydende eller fast gødning på Broksø Gods i løbet af marts.

Vi har haft store overvejelser, omkring hvilken vej, vi gerne ville gå med hensyn til, om gødningen skulle være granulat eller flydende. I øjeblikket er vi i en midtvejs-position, hvor vi stadigvæk bruger en del fast gødning til henholdsvis placeret gødning (etablering af vårbyg og vinterraps) og til den første tildeling af gødning om foråret til frøgræsset, vinterrapsen og vinterhveden.

Vi har ikke selv vores egen gødningsspreder på Broksø, da vi igennem en del år har haft et rigtig godt samarbejde med nabogodset Gunderslevholm omkring lån af deres store gødningsspreder.

Vores gødningsforbrug fik vi afklaret for to måneder siden, hvor vi indbød tre forskellige grovvareselskaber til at komme med deres tilbud ud fra det beregnede forbrug fra vores markstyringsprogram. Vi har et rigtig godt samarbejde med DLG, og det var da også dem, som fik ordren på vores gødning, hvor vi opnåede nogle gode betingelser, herunder sikkerhed for kvaliteten, betalingsbetingelser og gode priser.

Vi havde da håbet, at vi kunne opnå de samme lave priser for kvælstof, som sidste år, hvilket var helt suverænt lavt. Men prisen holdt sig oppe som følge af manglende inflow af billig urea fra Østeuropa, samtidig med at de ledende markedsdeltagere indenfor gødning har kunnet fastholde et godt bundniveau på prisen. Vi mente derfor, at tiden var rigtig på daværende tidspunkt, og da vi kiggede på gødningsomkostningerne pr hektar, så vi, at vi er lidt over sidste års niveau.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

I Agro, der udkommer på fredag den 10. april kan du læse mere om fokus på spredebilledet og fordeling af gødning, vigtigheden af en god kvalitet gødning, samt økonomi i vinterhvede og vinterraps, med og uden slam.

Har du abonnement på bladet, kan artiklen desuden allerede nu læses på agrologisk.dk ved at klikke her:

Brugernavnet er dit abonnementsnummer, og adgangskoden er dit postnummer.

Ikkeabonnenter kan også læse artiklen på hjemmesiden ved at købe adgang til den.

Der kan bestilles abonnement på www.agrologisk.dk eller telefon 76 20 79 70.