Abonnementsartikel

Almas Korn har udviklet et system, hvor varme fra et halmfyr kan anvendes til korntørring i et Neco gennemløbstørreri, og når kortnet først er tørret kan det opbevares i eksisterende bygninger.

Almas Korn har i en årrække importeret og monteret stålsiloer fra USA, og for fem år siden begyndte virksomheden også at importere Neco gennemløbstørrerier.

- Når det drejer sig om store og ensartede partier korn, er stålsiloer den billigste opbevaringsform. Men har man en tom bygning, hvor der kan indrettes planlager, og arbejdes der med mindre partier af korn til eksempelvis fremavl eller konsum, er kombinationen af et gennemløbstørreri og et planlager et godt og mere fleksibelt alternativ, siger Ivan Dalsgaard, projektansvarlig hos Almas Korn.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Forskel på anvendelse

I forhold til Nordamerika høstes der mere vådt korn i Europa, og derfor er der forskel på hvordan tørrerierne anvendes.

- Vi har netop haft besøg af ingeniører fra den amerikanske fabrik, som var her for at undervise, og få et indblik i hvordan vi anvender tørrerierne. I USA tørrer man sjældent på afgrøder med et vandindhold over 23 procen, mens vi her i Europa godt vil i gang med at høst lidt før, og også sidst på sæsonen kan risikere at får høstet afgrøder med et betydeligt højere vandindhold. Vi har en ukrainer som kunde, der tørrede majs med 57 procents vand. Det måtte dog igennem Neco tørreriet to gange før det var tørret ned, fortæller Ivan Dalsgaard

Selvstyrende

Hovedparten af de anlæg som Almas Korn sælger her i landet har en kapacitet på 40-60 tons i timen. Men hvis der er behov for det, og til industrielle anlæg kan Neco levere anlæg med en kapacitet på flere hundrede tons i timen.

- Kapacitetsopgivelsen er med en nedtørring på fem procentenheder ? og det er ikke en teoretisk beregning, med det som anlægger faktisk kan præstere, siger Ivan Dalsgaard og fortsætter:

- Fugtsensorer ved ind- og udløb styrer anlægget, og sørger for at kornet er tørret ned til det ønskede niveau. Anlægget kan derfor startes op om morgenen, hvor det fjerner den sidste morgendug i de første læs korn. Når høstforholdene bliver bedre i løbet af dagen øges kapaciteten på tørreriet og midt på eftermiddagen passerer kornet måske igennem anlægget uden at der tørres på det. Hen på aftenen og nattetimerne sørger anlægget igen for, at kornet er tørret korrekt ned. Vi har en kunde, som har leveret alt sit korn med en vandprocent der lå i intervaller 14,9-15,0 procent

Artiklen fortsætter efter annoncen

God udnyttelse af energien

Under arbejdet er tørreriet fyldt op med korn, og den varme luft ledes ind i kornet gennem trekantede kanaler.

- For at komme ud, skal luften bevæge sig enten opad eller nedad igennem et tykt lag korn. Det giver en fantastisk udnyttelse af energien, og under normale omstændigheder er luften mættet med mere end 80 procent fugt, når det forlader tørreriet, siger Niels Ove Nielsen, salgskonsulent hos Alams Korn og tilføjer:

- I forhold til kapaciteten er Neco et af de skånsomste tørrerier på markedet. Det betyder at vi kan tørre både malt- og fremavlskorn uden at beskadige spireevnen. Samtidig med er tørreriet meget støjsvagt.

Kunden indstiller selv, om de nederste zoner i tørreriet skal fungere som kølezone, eller om hele kapaciteten skal anvendes til tørring.

Varme fra halm

Tørrerierne fra Neco er designet til at anvende gas som energikilde. Men for at udnytte billige varmekilder som halm og flis, har Almas Korn udviklet varmeplader, som kan generere den fornødne varme til tørreriet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Almas Korn har importen af de amerikanske tørrerier til hele Norden, men har også kunder i blandt andet Tyskland, Polen, Ukraine og Hviderusland. Tørrerierne er koblet på internettet, og derfor har danske montører mulighed for hurtigt at yde fjernsupport til anlæg i de pågældende lande.