Direktør Flemming Nør-Pedersen fra Landbrug & Fødevarer kritiserer i en henvendelse til Folketingets Miljøudvalg regeringens holdning til EU Kommissionens forslag til et nyt NEC-direktiv.

Han peger på, at forslaget indeholder reduktionsmål for Danmarks udledning af ammoniak i 2020, der er fire gange større end EU's gennemsnitlige reduktionsmål - 24 procent mod 6 procent. Samtidig er reduktionsmålet for Danmark i 2030, i det seneste udspil fra EU-formandskabet, på 32 procent mod 25 procent for EU samlet set.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Reduktionsmål af den størrelse vil svække konkurrenceevnen for dansk landbrug og fødevareproduktion og være i modstrid med de mange vækstinitiativer i regeringens vækstplaner og -pakker, påpeger Flemming Nør-Pedersen.

Ignorerer reduktion

Samtidig noterer han, at forslaget ignorerer, at Danmark allerede har reduceret ammoniakudledningen markant og for eksempel har en af de laveste udledninger i EU pr. liter produceret mælk.

- Hvis forslaget realiseres, er der en alvorlig risiko for, at de høje reduktionsmål vil føre til udflytning af produktionen til andre lande, hvor produktionen er mindre miljøeffektiv. Det har hverken miljøet eller dansk beskæftigelse og eksport gavn af. Baggrunden for de fremsatte reduktionsmål er en total uigennemsigtig og mørklagt proces, hvor nogle forskeres gæt på vækst og udvikling inden for landbrugsproduktionen omsættes til nationale reduktionsmål. Dette indirekte loft over fødevareproduktionen er sket uden inddragelse af erhvervet og med meget begrænset inddragelse af Folketinget, lyder det skarpe budskab.

Hemmeligholdt rapport

Flemming Nør-Pedersen forklarer videre, at i 2011 nåede forskerne frem til, at Danmark kunne reducere udledningen med 24 procent i 2020 - og det meldte regeringen derfor ind til FN?s Gøteborgprotokol under dække af, at alle EU-landene forpligtigede sig rimeligt ensartet på at fastholde reduktioner fra allerede besluttede tiltag:

- Vi må konstatere, at der ikke er tale om en rimelig ensartet reduktionsforpligtelse, idet Danmark skal reducere fire gange mere end gennemsnittet for resten af EU...

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ifølge Flemming Nør-Pedersen har regeringen hemmeligholdt en ny faglig rapport i ni måneder. Rapporten estimerer Danmarks ammoniakudledning frem mod 2030.

På baggrund af en række usikre forudsætninger konkluderes det i den nye rapport, at den nuværende regulering vil sikre reduktioner på 21-23 procent i 2020.

Ingen dialog

- Trods gentagne henvendelser fra erhvervet, har det ikke været muligt at få nogen dialog om disse forudsætninger. Usikre forudsigelser om udviklingen i landbrugsproduktionen 15 år frem i tiden risikerer dermed at blive bindende internationale mål for hvor i EU, der i fremtiden kan være vækst i landbrugsproduktionen, og hvor der ikke kan. Højst uforståeligt finder regeringen åbenbart, at Danmark skal gøres til taber i dette spil. I stedet burde regeringen arbejde for en EU-regulering, der sikrer lige konkurrencevilkår for fødevareproduktionen i alle EU's medlemsstater og en regulering, der fremmer de mest omkostningseffektive måder at reducere grænseoverskridende luftforurening på. En oplagt mulighed er udfasning af bredspredning af gylle i hele EU, som praktiseret i Danmark i over 10 år, skriver Flemming Nør-Pedersen, der opfordrer Miljøudvalgets medlemmer til at tilskynde regeringen til at genovervejer sin accept af målene for ammoniak i 2020:

I stedet skal der gennem en reel inddragelse af erhvervet og Folketinget fastlægges et forhandlingsmandat med realistiske reduktionsmål, der både skaber rum for miljøforbedringer, vækst og beskæftigelse, mener han.