Abonnementsartikel

Regeringens vækstskøn i det netop offentliggjorte konvergensprogram for 2015 er meget konservativt. Det mener cheføkonom hos Landbrug & Fødevarer.

Regeringen har offentliggjort sit konvergensprogram for 2015. Programmet sætter rammerne for udviklingen i de offentlige finanser frem mod 2020, og udarbejdes i forbindelse med den årlige fremsendelse til EU af Danmarks konvergensprogram. I Landbrug & Fødevarer glæder Cheføkonom Thomas Søby sig over, at regeringen tror på vækst i 2015. Han hæfter sig dog ved, at skønnet er meget konservativt. Han uddyber, at eksporten, herunder også fra fødevareklyngen har stort potentiale.

Regeringen ser med dagens offentliggørelse lyser på fremtiden, og forventer i 2015, at den samlede danske vækst vil blive på 1,6 procent, hvilket i 2016 vil stige yderligere til 2,0 procent. Med udspillet kommer regeringen tættere på Landbrug & Fødevarers vurdering af den danske økonomi.

- Fremtiden for dansk økonomi ser bedre ud end den har gjort længe. En cocktail af lave oliepris, renter og effektiv kronekurs samt stigende beskæftigelse giver dansk økonomi det sidste skub til endeligt at træde ud af finanskrisens lange skygge. I lyset af denne gunstige vækst-cocktail er min vurdering, at regeringens skøn er forholdsvis konservativt - i Landbrug & Fødevarer forventer vi en vækst på minimum 2 procent både i 2015 og 2016, siger Cheføkonom Thomas Søby

Også eksporten forventes at stige i de kommende år. I 2015 forventer Regeringen en stigning i eksporten på 4,0 procent, hvilket vil vokse yderligere i 2016 med 4,7 procent.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Vi kan i Danmark skabe gode rammevilkår for vores virksomheder, men skal eksporten virkelig op og ringe, så kræver det også fremgang ude i verden, og heldigvis er det ikke kun i Danmark, men i hele Europa, at det begynder at se lysere ud, siger Thomas Søby

- Alene for fødevareklyngen forventer vi, at en stigende verdensmarkedsefterspørgsel skaber potentiale for op mod 6 milliarder kroner mere i eksport i 2015. For, at potentialet kan opnås er vi dog afhængige af, at de danske eksportører kan forsvare deres nuværende markedsandele, desværre har den danske fødevareklynge de seneste par år tabt terræn til vores europæiske konkurrenter, siger Cheføkonom Thomas Søby