Abonnementsartikel

Fem måneder i Taksationskommissionen, 18 måneder i Fredningsnævnet og 20 måneder i Naturklagenævnet - i alt mere end 3½ år. Så lang tager erstatningssager ved fredninger i gennemsnit.

Ekspropriation er noget af det mest indgribende systemet kan foretage sig i et demokrati, der i Grundloven har indskrevet den private ejendomsret.

Derfor er det også vigtigt, at myndighederne, når de bruger dette værktøj, sikrer så kort en sagsbehandlingstid som muligt i Taksationskommissionen, når det gælder erstatningssager vedrørende fredningssager.

Men der er eksempler på, at danske landmænd skal vente år på afgørelser af disse erstatningssager, og det finder Hans Andersen fra Venstre urimeligt.

Han har derfor bedt miljøminister Kirsten Brosbøl (S) redegøre for, hvor lang tid, der bør bruges til denne type sager.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Behandlingstid ikke overholdt

Taksationskommissionens sekretariat - som varetages af Naturstyrelsen og derfor er miljøministerens domæne - har oplyst, at der i perioden 2012-2014 er behandlet fem sager omhandlende erstatning vedrørende fredningssager.

- Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i Taksationskommissionen var knap fem måneder, og den sag, hvor sagsbehandlingstiden var længst, tog lige over seks måneder at behandle, oplyser miljøministeren.

Hun erkender dog, at forud for behandlingen i Taksationskommissionen har en fredningssag først været behandlet i et fredningsnævn og derefter i Natur- og Miljøklagenævnet:

Komplicerede sager

- Naturstyrelsen oplyser, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i perioden 2004-2012 har været 1 år og 6 måneder i Fredningsnævnet og 1 år og 8 måneder i Natur- og Miljøklagenævnet. Det er fastlagt ved en ændring af Naturbeskyttelsesloven i 2004, at fredningsnævnet normalt skal færdigbehandle en fredningssag inden for to år, oplyser ministeren videre.

Hun erkender, at den enkelte landmand "naturligvis kan opfatte den samlede sagsbehandlingstid som lang":

- Men der er ofte tale om store og komplicerede sager, og der skal i begge de uafhængige nævn være tid til at afholde offentlige møder, at orientere og høre sagens mange parter flere gange i processen, og at behandle høringssvarene, afgørelsen og erstatningsudmålingen grundigt. Jeg forventer naturligvis, at alle de involverede myndigheder bestræber sig på at gøre sagsbehandlingstiden så kort som mulig, slutter Kirsten Brosbøl.