Abonnementsartikel

Det er ulovligt at trække landmænd i støtte, som ikke overholder en regel om 2 meter bræmmer langs vandløb og søer. Erstatning på betydeligt millionbeløb på vej til danske bønder.

NaturErhvervstyrelsen må opgive at trække de landmænd i EU-støtte, som har overtrådt reglen om 2 meter bræmmer. Trækket er nemlig ulovligt, erkender styrelsen, efter at Landbrug & Fødevarer i flere omgange har gjort opmærksom på, at det juridiske grundlag er uholdbart.

Muligheden for at trække i landbrugsstøtten er et sanktionssystem, der ligger ud over den nationale lovgivning, men i forhold til kravet om 2 meter-bræmmer har trækket i landbrugsstøtten siden 2005 ikke være funderet på et juridisk korrekt grundlag - og har derfor været ulovligt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det her er en stor sejr for Landbrug & Fødevarer, som vil komme omkring 1.100 landmænd til gode her og nu, siger Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer.

11 millioner kroner

De involverede landmænd, som ofte i begrænset omfang har overtrådt reglen om 2 meter bræmmer, er typisk blevet trukket 3 pct. i landbrugsstøtte. Præcis hvor stort et millionbeløb, der skal tilbagebetales, har myndighederne endnu ikke overblik over. Landbrug & Fødevarer skønner, at det samlet set drejer sig om godt 11 millioner kroner.

Både Fødevare- og Miljøministeriet har været involveret i miseren, men myndighederne har ikke haft hjemmel til at trække i landbrugsstøtten. Miljøministeriet har brugt vandløbsloven som grundlag for 2 meter bræmme-reglen, men vandløbsloven kan juridisk set ikke være en implementering af nitratdirektivet og kan på den måde ikke danne grundlag for et krav om krydsoverensstemmelses- eller såkaldt KO-træk.

Landbrug & Fødevarer foretog i efteråret en dybdegående analyse af KO-kravene inden for miljø- og dyrevelfærd i forbindelse med en grundig undersøgelse af de overimplementeringskrav, landmændene udsættes for. Det gjorde organisationen NaturerhvervStyrelsen opmærksom på og påpegede i samme omgang flere andre eksempler på problematiske KO-krav, blandt andet når det handler om gyllebarierer og gyllealarmer.

- Vi har bidt os fast og bliver ved med at bringe vores argumenter frem. Derfor venter vi også spændt på resultatet af det vækst- og nabotjek, som NaturErhvervstyrelsen forventes snart at offentliggøre, siger Martin Merrild.

Artiklen fortsætter efter annoncen

KO-regler

Landbrug & Fødevarer har været med til at presse på for at få sat initiativet i gang, som skal sammenligne de danske KO-regler med dem, der gælder i andre EU-lande. Med nabotjek får vi større klarhed over de områder, der potentielt udstiller dansk enegang med svækkede konkurrencevilkår for danske landmænd til følge.

Kravet om 2 meter bræmmer har fået mindre betydning, siden der blev indført krav om randzoner, fordi randzoner i de fleste tilfælde ligger uden på 2 meter bræmmerne, men sagerne om 2 meter bræmmer har i flere år forud for kravet om randzoner ligget på listen over de hyppigste årsager til KO-støttetræk.