Abonnementsartikel

Fødevareministeriet vurderer ikke, at dyrene i forbindelse med frostvejr føler tørst i et sådant omfang, at det udgør et dyrevelfærdsmæssigt problem.

Folketinget behandler i dag en ændring af loven om udendørs hold af svin. Ifølge loven skal alle

svin på over to uger skal have permanent adgang til frisk vand i tilstrækkelig mængde, men loven skal revideres, fordi det ved dens oprindelige vedtagelse blev besluttet nærmere at afdække svins behov for adgang til vand om natten i perioder med frostvejr.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Fødevareministeriet vurderer på baggrund af forskningsresultaterne, at det er sandsynligt, at søer, der er afskåret fra vand i seks timer eller derover, "har en negativ subjektiv oplevelse af tørst og dermed reduceret velfærd i en vis grad":

- Fødevareministeriet vurderer dog ikke, at dyrene føler tørst i et sådant omfang, at det udgør et dyrevelfærdsmæssigt problem. Det kan således hverken karakteriseres som værende til væsentlig ulempe for dyrene eller som uforsvarlig behandling af dyrene, at der i perioder med frostvejr eventuelt ikke er permanent adgang til vand om natten, oplyser fødevareminister Dan Jørgensen.

Kompenserer

Det skyldes først og fremmest, at dyrene er i stand til at kompensere for vandmangel - selv ved mangel på vand i 12 timer - samt at mælkeproduktionen hos dyrene ikke påvirkes i en sådan grad, at dyrenes diegivningsadfærd ændres.

Dertil bemærkes, at ikke alle søer i forsøget reagerede på vandmangel med kraftig manipulation af drikkekar, hvilket indikerer en individuel oplevelse af vandmanglen.

Med hensyn til eventuel manglende permanent adgang til vand om natten i perioder med frostvejr for andre grupper af svin end søer anser Fødevareministeriet ikke - med udgangspunkt i typisk anvendte opstaldningssystemer til smågrise og slagtesvin - dette som værende et problem, idet disse aldersgrupper stort set altid holdes på stald.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Konkret vurdering

På baggrund af forskningsresultaterne vurderer Fødevareministeriet derfor, at det vil kunne accepteres, at svin, der holdes udendørs, i perioder med frostvejr eventuelt ikke har permanent adgang til vand om natten under forudsætning af, at dette ikke udgør et dyrevelfærdsmæssigt problem:

- Der skal dog altid foretages en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde til sikring af, at svinene har adgang til vand i tilstrækkelig mængde, hedder det videre.