Abonnementsartikel

Mere end 20 procent af alle landmænd har passeret 60 år. Landbruget står derfor overfor et stort antal ejerskifter.

Landbruget står over for et stort antal ejerskifter, hvoraf nogle helt naturligt vil være generationsskifter.

En undersøgelse fra Seges viser, at mere end 20 procent af alle landmænd har passeret 60 år.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Seges' erfaringer og undersøgelser viser, at de fleste kommer sent i gang med overvejelserne om et fremtidigt ejerskifte. Det er vigtigt, at et ejerskifte ikke bare bliver en papirgang, da det er en lang og svær forandringsproces. Alle aspekter skal inddrages og overvejes nøje. Begge ægtefæller bør være en del af processen, da skiftet indebærer store og væsentlige forandringer for hele familien. Ofte indebærer et skifte forandringer, der hverken kan vejes eller måles. Erfaringerne viser, at det tit er de bløde værdier, der kommer til at have afgørende betydning for, hvordan ejerskiftet opleves og forløber.

For mange er en af de tungtvejende barrierer, at samtalen om det fremtidige skifte udskydes. Familien får derfor ikke taget hul på samtalen om, hvilke forventninger de hver især har - ikke bare til livet efter ejerskiftet, men også til selve ejerskiftet. Generationerne i familien får af denne grund heller ikke forventningsafstemt, hvad de forventer af hinanden. Det giver tit store udfordringer, når ejerskiftet af den ene eller anden grund - og måske pludseligt - bliver en realitet.

Væsentligt at fremhæve er, at hvis samtalen udskydes, kan det samtidig betyde, at nogle skattemæssige muligheder af tidsmæssige årsager ikke kan anvendes i det fremtidige ejerskifte. Hvis samtalen om ejerskiftet påbegyndes tidligere, vil selve ejerskiftet og ejerskifteprocessen - alt andet lige - blive mere smertefri og gennemarbejdet.

Ejerskiftekonference

Ultimo februar 2015 blev der afholdt ejerskiftekonference på Hvalpsund Færgekro. Konferencen var et 2-dages ophold og er bygget op efter et nyt og anderledes koncept, hvor der både deltager landmandspar, lokale rådgivere og specialister fra Seges i en form for "treenighed". Der blev på dag 1 arbejdet med forskellige værktøjer hos landmandsparrene og rådgiverne hver især. På dag 2 arbejdede landmandsparrene sammen med deres rådgiver og eksperter fra Seges, så parrene kunne gå fra konferencen med en fælles og klar strategi for deres kommende ejerskifte og for de overordnede handlinger, der skulle sættes i gang.

Hvis du er 1-3 år fra at skulle ejerskifte, så kontakt din lokale ejerskifteekspert og bliv en del af Seges nye ejerskiftekoncept.